Оформление на окабеляване в частна къща - какво е и как да го направите

 • Тел

Първият етап от провеждането на електрическата работа - изготвяне на електрическата схема. Това е необходимо, за да не се препятстват в хода на работа, както и да се ускори и опрости инсталационният процес.

След като направихме схемата, ще можем да направим точен списък на необходимите материали и да установим всички необходими параметри - дължината и напречното сечение на проводника, напречното сечение в различни области (може да се наложи да се използва различна секция), необходимия брой гнезда, превключватели. Схемата е необходима за правилния избор на кутии за кръстовища - колко те трябва да бъдат, какви параметри трябва да имат и т.н.

С помощта на правилно съставена електрическа схема ние определяме къде ще бъдат разположени енергийните елементи - таблото, измервателните устройства, входа на силовите кабели, автоматичните превключватели. Важна точка, която трябва да бъде добре обмислена - да направите отворено или затворено окабеляване?

Отворете или затворете

Ако къщата е изградена от дърво, окабеляване може да бъде отворен. В същото време е необходимо да се вземат предвид въпросите на пожарната безопасност. За да осигурите противопожарна защита на стени, използвайте метален ръкав за полагане на електричество.

Ако къщата е построена от тухли или други незапалими материали, окабеляването може да бъде отворено или затворено. Проводниците могат да бъдат поставени в специални тръби, които се движат по повърхността (това осигурява лесен достъп).

Можете също така да смачкани dinkers, след полагане на съпротивление на тел се нанася мазилка. В този случай достъпът става по-труден, но вътрешната украса изглежда по-естетична. Но във всеки случай, кутии за кръстовища с нормален достъп се използват на кръстопътя на проводниците.

Процедура за съставяне

По правило електроенергията в частна къща се доставя чрез отворен метод на инсталиране по входящ проводник от централна електропроводна мрежа от 0,3-0,4 kW.

Не толкова отдавна, те започнаха да практикуват инсталирането на метър на улицата, в разпределително табло. Върху разпределителния панел на входа са монтирани авариен електромер и ключ.

От разпределителната платформа започваме да разпределяме електроенергията вътре в къщата. Първо, изберете групите за потребление:

 • осветление;
 • контакти;
 • мощност група (отоплителен котел, пералня, печка, други устройства);
 • (баня, гараж, мазе, подово отопление и др.).

След разпределението в групи и броя на потребителите, ние инсталираме отделни устройства за защита - те включват автомати и узо. Ако къщата е достатъчно голяма, потребителите трябва да бъдат разделени на етажи или отделни части на къщата.

Пример за схема на трифазно електрическо свързване в частна дървена къща е показана на фигурата:

Характеристики на изчислението на материалите и компонентите

След като направихме схемата, ние преброихме дължината на кабелите, отчитаме колко ключове, контакти и прекъсвачи ще бъдат необходими. Вземаме под внимание, че ще са необходими еднофазни или диференциални автомати. Ако има причини да се страхувате от частни напрежения, трябва да се обмисли инсталирането на настоящи стабилизатори.

При изготвянето на схемата се вземат предвид следните изисквания:

 • кабелният материал и напречното му сечение трябва да бъдат правилно подбрани;
 • отчитат условията за нагряване на тока;
 • рискът от пожар трябва да бъде изключен;
 • загубите от предавателно напрежение трябва да бъдат сведени до минимум
 • надеждността и дълготрайността на структурата трябва да бъдат максимизирани.

По това време за контактите се използват медни жици от 2,5 кв. М, за осветление от 1,5 кв. М, за плочата 6 кв. М.

Трифазно захранване

Обикновено електрозахранването на къщата се осъществява посредством електропроводна мрежа с напрежение 0,4 kV. От поддръжката на електропровода до входния електрически панел са подходящи три фази L1, L2, L3. Трябва да се инсталира защитен и работещ проводник "PEN" (т.е. еднофазно захранване). От външния щит на входа електрическото захранване се включва към вътрешния щит, откъдето захранването се захранва от две групи потребители. За всяка група потребители инсталирани RCD или автоматични.

маркиране

Маркирането започва с основния пакет от кабели. Трябва да се отбележат местата, където има клони и завои, както и мястото на кабела през стените. Също така местата за инсталиране на гнезда и превключватели са поставени.

Не забравяйте, че проводниците могат да бъдат разположени строго вертикално или хоризонтално (това е необходимо, за да се предпазят кабелите от повреда). Препоръчително е да поставите проводника на стената, разстоянието от тавана е 20 см.

монтиране

Тъй като в частна къща обикновено се консумира повече енергия, отколкото в апартамент, напречното сечение на използвания проводник трябва да бъде по-голямо. Обикновено използвайте секция от 10 кв. М.

Основната част от изходите за преносими електрически уреди. Доста често се комбинират в група (3-5 броя) с обща храна. За захранване се използва меден кабел VVGnd 3 * 2.5.

За да се защити тази група, е настроен прекъсвач, оценен на 25 ампера. При използване на трифазна мрежа е необходимо да се вземе предвид разпределението на натоварването между фазите.

За група осветление се използва прекъсвач с 10 или по-малко ампера (въпреки че в зависимост от интензивността на осветлението може да се използва по-мощен аналог).

За стационарни устройства се използва единична (за еднофазова мрежа) или трифазна контакта. При електрическа готварска печка куплунга обикновено се захранва от четирижилни захранващи устройства (за трифазна мрежа) и трижилни за еднофазни.

За перални машини и подово отопление се препоръчва да се инсталира отделна линия, оборудвана с прекъсвач. Захранването се полага с трижилен проводник (това ще осигури заземяване).

В миналото са използвани алуминий и мед за окабеляване. Сега се използват само медни кабели. Ако къщата е стара и вие променяте окабеляването, не можете да използвате както алуминиеви, така и медни проводници, тъй като възниква химическа реакция.

Медният проводник има по-ниско съпротивление в сравнение с алуминия, освен това с времето се образува оксиден филм върху алуминий. Тъй като електротехникът в частна къща трябва да бъде подреден възможно най-безопасно, материалите не трябва да се спасяват. Купете електрическо оборудване в специализирани магазини, за предпочитане в оригиналната опаковка (залив), с фабричен етикет.

Интересен видеоклип за правилното свързване на електрическата инсталация в частна дървена къща със собствени ръце:

Електрическо оборудване, осветление, осветление

Дори преди 15-20 години натоварването на мрежата беше сравнително малко, днес наличието на голям брой домакински уреди предизвиква увеличение на товарите понякога. Старите кабели не винаги са в състояние да издържат на голямо натоварване и с течение на времето е необходимо да се заменят. Поставянето на електрическата инсталация в къща или апартамент е въпрос, който изисква определени знания и умения от капитана. На първо място, тя се отнася до познаването на правилата за окабеляване, способността да четат и създават диаграми на окабеляване, както и умения за окабеляване. Разбира се, можете да направите кабелите със собствените си ръце, но за това трябва да се придържате към правилата и препоръките, изложени по-долу.

Правила за електрическата инсталация

Всички строителни дейности и строителни материали са строго регламентирани от набор от правила и изисквания - SNiP и GOST. По отношение на монтажа на електрическата инсталация и всичко свързано с електричеството, трябва да обърнете внимание на Правилата за устройствата за електрически инсталации (съкратено като PUE). Този документ предписва как и как да се работи при работа с електрическо оборудване. И ако искаме да поставим кабелите, ще трябва да ги изучим, особено частта, която се отнася до инсталирането и подбора на електрическото оборудване. По-долу са основните правила, които трябва да се спазват при инсталиране на електрическата инсталация в къща или апартамент:

 • ключовите елементи на електрическото окабеляване, като разпределителни кутии, измервателни уреди, контакти и ключове, трябва да бъдат лесно достъпни;
 • инсталирането на превключватели се извършва на височина 60-150 см от пода. Самите ключове се намират на места, където отворената врата не пречи на достъпа до тях. Това означава, че ако вратата се отвори надясно, превключвателят се намира от лявата страна и обратно. Проводникът към превключвателите се полага отгоре надолу;
 • гнездата трябва да се монтират на височина от 50 до 80 см от пода. Този подход се диктува от безопасността на наводненията. Също така са монтирани гнезда на разстояние повече от 50 см от газови и електрически печки, както и от радиатори, тръби и други заземени обекти. Проводникът към изхода е поставен нагоре;
 • броят на гнездата в стаята трябва да съответства на 1 бр. на 6 м2. Кухнята е изключение. Той определя броя на изходите, необходими за свързване на домакински уреди. Инсталирането на изходите в тоалетната е забранено. За изходите в банята извън него се отделя отделен трансформатор;
 • окабеляване вътре или външни стени се извършва само вертикално или хоризонтално и местоположението на окабеляването се показва на схемата на окабеляването;
 • жиците се полагат на определено разстояние от тръби, подове и други неща. За хоризонтално е необходимо разстояние от 5 до 10 см от гредите и стрехите и 15 см от тавана. От пода височината е 15-20 см. Вертикалните проводници са разположени на разстояние повече от 10 см от ръба на отвора на вратата или прозореца. Разстоянието от газовите тръби трябва да бъде най-малко 40 см;
 • когато се полагат външни или скрити кабели, е необходимо да се гарантира, че тя не влиза в контакт с металните части на сградните конструкции;
 • когато се полагат няколко паралелни проводника, разстоянието между тях трябва да бъде най-малко 3 мм или всеки проводник да бъде скрит в защитна кутия или гофриране;
 • окабеляването и свързването на проводниците се извършва в специални разпределителни кутии. Кръговете са внимателно изолирани. Свързването на медни и алуминиеви проводници между тях е строго забранено;
 • Заземяващи и неутрални проводници са закрепени към устройствата.

План за проектиране и окабеляване

Работата по електрическата инсталация започва с създаването на проект и електрическата схема. Този документ е основа за бъдещото окабеляване на дома. Създаването на проект и схема е доста сериозен проблем и е по-добре да го поверите на опитни специалисти. Причината е проста - зависи от безопасността на живот в къща или апартамент. Услугите за създаване на проекти ще струват определена сума, но си заслужава.

Онези, които са свикнали да правят всичко със собствените си ръце, ще трябва да се придържат към правилата, описани по-горе, както и да са изучавали основите на електротехниката, независимо да правят рисунка и изчисления за товарите в мрежата. Няма особени затруднения в това, особено ако има поне някакво разбиране за това какво е електрически ток и какви са последствията от неточно манипулиране. Първото нещо, от което се нуждаете, е легенда. Те са показани на снимката по-долу:

Като ги използваме, правим чертеж на апартамента и планираме точките на осветление, мястото на инсталиране на ключове и контакти. Колко и къде са инсталирани е описано по-горе в правилата. Основната цел на такава схема е индикация за мястото на инсталиране на устройствата и окабеляването. При създаването на електрическата схема е важно да се мисли предварително колко и какви домакински уреди ще застанат.

Следващата стъпка при създаването на схема ще бъде окабеляване към точките на свързване на веригата. На този етап трябва да живеете. Причината е в типа окабеляване и връзка. Има няколко такива вида - паралелни, последователни и смесени. Последният е най-атрактивният поради икономичното използване на материали и максимална ефективност. За да се улесни инсталирането на проводниците, всички точки на свързване са разделени на няколко групи:

 • осветление на кухнята, коридор и дневна;
 • осветление на тоалетната и банята;
 • разпределителни захранващи помещения дневни и коридор;
 • захранване на кухненски контакти;
 • захранващи гнезда за електрически печки.

Горният пример е само една от многото възможности за осветление на групи. Основното, което трябва да се разбере, е, че ако групирате свързващи точки, количеството на използваните материали се намалява и самата схема става по-опростена.

Това е важно! За опростяване на окабеляването към контактите могат да се поставят под пода. Проводниците за осветление над главата са поставени в подовите плочи. Тези два метода са полезни, ако не искате да направите стени. На схемата такова окабеляване е маркирано с пунктирана линия.

Също така в проекта окабеляване показва изчисляването на прогнозирания ток в мрежата и използваните материали. Изчислението се извършва по формулата:

I = P / U;

където P е общата мощност на всички използвани устройства (Watts), U е мрежовото напрежение (Volt).

Например, кана с 2 kW, 10 60 W крушки, микровълнова печка от 1 kW, хладилник с мощност 400 W. Текущи 220 волта. В резултат на това (2000+ (10x60) + 1000 + 400) / 220 = 16,5 ампера.

На практика сегашната сила в мрежата за модерни апартаменти рядко надхвърля 25 А. Въз основа на това се избират всички материали. На първо място се отнася до секцията на електрическите кабели. За да се улесни изборът, в таблицата по-долу са изброени основните параметри на кабела и кабела:

Таблицата показва изключително точни стойности и тъй като често силата на тока може да се колебае, се изисква малка разлика за самия кабел или кабел. Следователно, всички окабеляване в апартамент или къща се препоръчват за извършване на следните материали:

 • проводник VVG-5 * 6 (пет ядра и напречно сечение от 6 мм2) се използва в къщи с трифазно захранване за свързване на осветителния панел с основния щит;
 • проводник VVG-2 * 6 (два проводника и напречно сечение от 6 мм2) се използва в къщи с двуфазно захранване за свързване на осветителния панел с основната платка;
 • проводник VVG-3 * 2.5 (три ядра и напречно сечение от 2.5 мм2) се използва за по-голямата част от окабеляването от осветителния панел до съединителните кутии и от тях до изходите;
 • проводник VVG-3 * 1.5 (три проводника и напречно сечение от 1.5 мм2) се използва за окабеляване от кутии за свързване към точки и ключове за осветление;
 • проводник VVG-3 * 4 (три проводника и напречно сечение от 4 мм2) се използва за електрически печки.

За да установите точната дължина на жицата, трябва да се движите малко с лентата около къщата и да добавите още 3-4 метра марж към резултата. Всички проводници са свързани към осветителния панел, който е монтиран на входа. В предпазителя са монтирани автоматични защитни машини. Това обикновено е 16 A и 20 A RCD. Първите се използват за осветление и ключове, а вторият - за гнезда. За електрическа печка е инсталиран отделен RCD от 32 А, но ако мощността на табелата надвиши 7 кВт, тогава RCD е настроено на 63 A.

Сега трябва да изчислите колко имате нужда от контакти и разпределителни кутии. Всичко е доста просто. Просто погледнете диаграмата и направете просто изчисление. В допълнение към материалите, описани по-горе, ще са необходими различни консумативи, като например електрическа лента и PPE капачки за свързване на проводниците, както и тръби, кабелни канали или тръбопроводи за електрическо окабеляване, podrozetniki.

Електрическа инсталация

В работата по инсталиране на електрически кабели не е нищо прекалено сложно. Основното по време на инсталирането е да спазвате инструкциите за безопасност и да следвате инструкциите. Цялата работа може да се извърши сама. От инструмента за монтаж ще ви е необходим тестер, свредло или чук за чук, свредло или отвертка, клещи, клещи и кръстосана и отвесна отвертка. Не е излишно лазерно ниво. Тъй като без това е трудно да се правят вертикални и хоризонтални маркировки.

Това е важно! При извършване на ремонти с подмяна на окабеляване в стара къща или апартамент със скрити кабели, първо трябва да намерите и, ако е необходимо, да премахнете старите кабели. За тези цели използвайте окабеляването на датчика.

Подреждане и подготовка на каналите за окабеляване

Започнете инсталацията с маркиране. За да направите това, използвайте маркер или молив, за да поставите знак на стената, където ще бъде поставена жицата. Същевременно спазваме правилата за поставяне на проводници. Следващата стъпка е да маркирате местата за инсталиране на осветителни тела, контакти и превключватели и осветителни панели.

Това е важно! В новите домове е предвидена специална ниша за осветителния панел. В старото такова капаче просто висеше на стената.

След като приключим с маркирането, ние продължаваме или с инсталирането на кабелите по открит път, или с разчупването на стените за скрити кабели. Първо, с помощта на перфоратор и специални дюзи корони отрязани дупки за монтаж на гнезда, превключватели и кутии за свързване. За самите проводници се извършват валове с помощта на мелница или перфоратор. Във всеки случай ще има много прах и мръсотия. Дълбочината на жлеба на портата трябва да бъде около 20 мм, а ширината трябва да бъде такава, че всички проводници да могат лесно да се поставят в жлеба.

Що се отнася до тавана, има няколко варианта за решаване на проблема с поставянето и фиксирането на окабеляването. Първият - ако таванът е монтиран или опънат, тогава всички окабеляване просто се фиксират към тавана. Вторият е плитък строб за окабеляване. Трето - окабеляване, скрито в тавана на тавана. Първите две опции са изключително прости при изпълнението. Но за третото е необходимо да направите някои обяснения. В панелните къщи се използват припокривания с вътрешни кухини, достатъчно е да се направят два отвора и да се опъват проводниците вътре в припокриването.

След като приключим с бръсненето, преминахме към последния етап от подготовката за монтаж на окабеляване. Проводници, за да ги вкарате в стаята, трябва да се простират през стените. Ето защо е необходимо да пробиете през пробивача на дупката. Обикновено такива дупки се правят в ъгъла на стаята. Също така правим дупка за кабелите на централата от разпределителния панел към осветителния панел. След като приключи счупването на стената, започваме инсталацията.

Монтаж на отворена електрическа инсталация

Започнете да инсталирате инсталацията на осветителния панел. Ако за нея е създадена специална ниша, ще я поставим там, но ако не, тогава просто я окачим на стената. Вътре в щита поставете RCD. Техният брой зависи от броя на групите осветление. Щитът, монтиран и готов за свързване, изглежда по следния начин: в горната част има нулеви терминали, които се заземяват надолу, между терминалите са монтирани автоматични машини.

Сега влизаме в проводника VVG-5 * 6 или VVG-2 * 6. Отстрани на разпределителната платка, електротехникът извършва окабеляването, така че за момента ние ще го оставим несвързан. Вътре в панела за осветление кабелът е свързан както следва: синият проводник е свързан към нула, бял към горния контакт на RCD и жълтият проводник със зелена лента е свързан към земята. RCDs са свързани в серия на върха с джъмпер от бяла жица. Сега отидете на кабела отворен начин.

Закрепваме каналите или кабелните канали за електрическото окабеляване по линиите, описани по-горе. Често с отворени кабели самите кабелни канали се опитват да се поставят близо до подложката или обратното, почти под самия таван. Фиксираме кутията на тръбопровода с самонарезни винтове с стъпка 50 см. Първата и последната дупка в кутията се прави на разстояние 5 - 10 см от ръба. За да направите това, пробийте дупки в стената с помощта на перфоратор, ударете дюбела отвътре и фиксирайте кабелния канал със самонарезни винтове.

Друга отличителна черта на отвореното окабеляване са гнезда, ключове и разпределителни кутии. Всички те са окачени на стената, вместо на вмуровия вата. Ето защо следващата стъпка е да ги инсталирате на място. Достатъчно е да ги прикрепите към стената, да маркирате местата за ключалки, да пробиете дупки и да ги поставите на място.

След това преминете към окабеляването. Започваме с полагане на главната линия и от контактите до осветителния панел. Както вече споменахме, използваме за този проводник VVG-3 * 2.5. За удобство започваме от точката на свързване по посока на панела. В края на проводника окачваме етикет, посочващ каква е жицата и откъде идва. След това поставете проводниците VVG-3 * 1.5 от превключватели и осветителни устройства в кутии за свързване.

Вътре в разпределителните кутии свързваме проводниците с помощта на ЛПС или внимателно изолираме. Вътре в панела за осветление главният проводник VVG-3 * 2.5 е свързан по следния начин: кафява или червена ядрена фаза, свързана към дъното на RCD, синьо - нула, свързана към нулевата шина отгоре, жълта със зелена лента - заземена в автобуса в долната част. Използвайки теста, ние "обаждаме" всички кабели, за да елиминираме възможните грешки. Ако всичко е наред, обаждаме се на електротехник и се свързваме към таблото.

Монтаж на скрити кабели

Извършването на скрито окабеляване е съвсем просто. Значителна разлика от отвореното само при скриването на жиците от очите. Останалата част от действието е почти същата. Първо, инсталираме панела за осветление и UZO автомати, а след това стартираме и свързваме входния кабел отстрани на разпределителния панел. Също така го оставете без връзка. Един електротехник ще го направи. След това инсталирайте вътре в разпределителни кутии и нишки, монтирани на място.

Сега отидете на окабеляване. Първият, който постави основната линия от проводника VVG-3 * 2.5. Ако е планирано, поставете проводниците към изходите на пода. За да направите това, проводник VVG-3 * 2.5 стартираме в тръба за електрическо свързване или специална гофриране и го задействаме до точката, където жицата се довежда до изходите. Там поставяме проводника в жлебовете и го вкарваме в долната част. Следващата стъпка е да поставите проводника VVG-3 * 1.5 от превключвателите и точките на осветление в кутиите за свързване, където те са свързани към основния проводник. Всички съединения са изолирани с ЛПС или лента.

В крайна сметка "обаждаме" цялата мрежа с помощта на тестер за възможни грешки и се свързваме с панела за осветление. Методът на свързване е подобен на този, описан за отвореното окабеляване. След като приключим, затваряме канали с гипсова шпакловка и каним електротехник да го свърже към разпределителното табло.

Полагането на електротехници в къща или апартамент за опитен майстор е доста лесно. Но за онези, които не са добре запознати с електричеството, трябва да потърсите помощта на опитни професионалисти от началото до края. Това, разбира се, ще струва пари, но по този начин можете да бъдете защитени от грешки, които могат да предизвикат пожар.

Как да направите електрически кабели в частна къща или апартамент

Познавате ли основите на електротехниката и многократно сте се сблъсквали с електроенергия на практика? Тогава новото окабеляване в къщата или апартамента на малка площ няма да се превърне в непреодолима пречка - лесно ще го монтирате със собствените си ръце. За да направите всичко правилно, трябва да разберете нюансите на окабеляване и да определите реда на работа. Този материал е фокусиран върху обхвата на тези въпроси в достъпна форма.

Изготвяне на диаграма на свързване

Нека направим резервация веднага: става дума за еднофазна мрежа с напрежение 220 волта, която вече е свързана с частна къща с площ от 100-150 квадратни метра или апартамент. Специализирани организации участват в проектирането и монтажа на 380 V трифазни електропроводни мрежи за големи вили. В този случай няма смисъл да стартирате сами електрическата инсталация, тъй като без проект за електрозахранване и координирана така изготвена документация, управляващото дружество няма да позволи връзка с комуникациите си.

Така че горепосочената типична електрическа схема за жилищна сграда включва следните елементи (започвайки от въвеждане на кабел):

 • входно прекъсвач с вграден прекъсвач с 25 ампера;
 • електромер (за предпочитане - мултират);
 • прекъсвач на остатъчен ток - RCD, предназначен за изключващ ток 300 mA;
 • 20 Диференциална автоматика, задействана с ток на утечка от 30 mA, - За защита на мрежата на гнездата;
 • автоматични превключватели с 10 A за осветление (количеството зависи от броя на линиите към осветителните тела);
 • електрически шкаф, оборудван с нулева и наземна шина, както и DIN релси за монтаж на автоматични и RCD:
 • кабелни линии с кутии за свързване, водещи до изходи за свързване на домакински уреди и осветителни тела.

Забележка. Според PUE захранването на банята, ваната, сауната и другите стаи с висока влажност трябва да се извършва от отделна линия, защитена от UZO или diphavtomat с праг от 10 mA.

Функционалната цел на изброените елементи е следната. Прекъсвачите защитават клоните или системата като цяло от късо съединение, RCD ви предпазва от токов удар и диференциалният прекъсвач комбинира тези две функции. Последните трябва да бъдат инсталирани на всяка електрическа мрежа. За да защитите битовите уреди от пренапрежения на електрозахранването, можете да допълнете схемата със защитно реле, монтирано след основния RCD, както е описано от главния оператор във видеото:

За да направите пълна схема на електрификация, трябва да начертаете план на къщата ръчно и да поставите осветителни устройства с гнезда. Посочете местоположението на електрическия панел и разпространете кабелите от него по стените, маркирайки всяка двойка (фаза и нула) с една линия, както правят електротехниците (наречени еднолинейни диаграми). Пример за такъв скица е показан на снимката.

Help. В частни къщи и вили, разпределител обикновено се поставя в техническо помещение, например в гараж, понякога в коридора. Същата картина се наблюдава и в високите нови сгради. В къщите от съветската епоха апартамента панели "Хрушчов" и "чехите" са били масово инсталирани на входовете, но след това собствениците започнали да ги прехвърлят в коридора си, за да се предпазят от кражбата на гишетата.

Подготовка на материали

За да закупите необходимите материали за монтаж и да определите тяхното количество, вземете електрическата схема като основа. Контроли, защитни и измервателни елементи, намиращи се в панела, вече посочени на него, остават да се вземат кабелни продукти и електрически връзки (сами ключове и контакти могат да бъдат закупени по-късно). В тази връзка препоръките са:

 1. Използвайте електрическо окабеляване за окабеляване на медния кабел VVG на 3 твърди проводника и неговите разновидности. Не използвайте алуминиеви и спираловидни проводници (например PVA), предназначени за други цели.
 2. Медните проводници в апартамент или частна къща, която доставя осветителни устройства, трябва да имат минимално напречно сечение от 1,5 mm². Мрежовата мрежа трябва да бъде направена с 2,5 мм² кабел, а свързването на заземяващата схема трябва да бъде направено с участък от 6 мм².
 3. Ако е необходимо да изчертаете външна линия от колоната към сградата, използвайте самоносеща CIP проводник за 16 мм² и специални окачени скоби.
 4. За скрито окабеляване използвайте метален маркуч или пластмасова гофрирана тръба с подходящ диаметър (проводниците трябва да заемат не повече от 40% от кухината на защитната втулка), фиксирани върху ключалките или скобите.
 5. Не покривайте много отделни помещения на различни места, по-добре е да поставите няколко блока за 4-5 щекера. За кухнята е достатъчна една група от 5 магазина.
 6. Изчисляването на броя на клемните кутии се извършва съгласно диаграмата по-долу, където е показано правилното окабеляване. Кутията е поставена на всеки клон на главната магистрала.

На Съвета. За електропроводи, заредени с инсталации с мощност над 3,5 kW, напречното сечение на кабела трябва да бъде избрано чрез изчисление. Препоръчваме този проблем да бъде разрешен със специалисти, тъй като автоматичният вход и останалата част от оборудването също трябва да бъдат избрани индивидуално и без да е достатъчно проектът за захранване.

Преди да изчислите количеството кабелни продукти, помислете за начина на полагане на електрическата инсталация. Най-добрият вариант - разредете проводниците за таван и облицовка на стени от гипсокартон в пода или под цокъла. Този подход ще предпази комуникациите от повреда при последващи ремонти и лесно се реализира в едностайни и двустайни апартаменти от панелни къщи.

В дървени къщи, изградени от дърво или рамкова технология, се практикува вътрешно окабеляване - на изолатори или пластмасови канали, както се прави на снимката. В този случай е по-удобно да се постави мрежа от плоско разнообразие от кабели - VVG-P. Не забравяйте, че за нискочестотни линии - усукана двойка за интернет, сигнализация и т.н., те също трябва да бъдат разредени в помещения.

Заслужава да се отбележи и окабеляване в ретро стил, което хармонично се съчетава с интериора на дървеното жилище, включително дървена. Но имайте предвид, че цената на компонентите е три пъти по-висока от обикновените материали, а начинът на инсталиране, показан във видеоклипа, изисква известни умения.

Минимален комплект инструменти

За устройството или подмяната на електрическите кабели със собствените си ръце ще ви е необходим следният набор от инструменти:

 • Българин с кръгове на бетон за изработване на бразди в тухлени или измазани стени;
 • чук и длето за изрязване на гнездата на долните плочи;
 • клещи, клещи;
 • рулетка и строителство;
 • тесни метални шпатули;
 • отвертки с различни слотове;
 • нож за рязане на кабели.

На Съвета. Вместо обикновен нож, по-добре използвайте специален инструмент, чиято извадка е показана на снимката. Той е снабден с малка пета в края, което ви позволява да премахнете изолацията от проводниците без да повреждате медните проводници и е безопасно за ръцете.

Електрическа инсталация

Като правило този отговорен етап на работа се извършва от електротехник. Но в малка жилищна или селска къща за няколко стаи можете сами да решите проблема, ако следвате инструкциите стъпка по стъпка:

 1. Затегнете чекмеджето до стената до входа на кабела. Височина на монтаж - 1,5 м над пода. Ако е необходимо, отворете в стената дупка.
 2. Поставете DIN релсите за монтаж на машините и 2 гуми - за свързване на неутрални (N) и заземяващи (PE) проводници. Пуснете външния кабел през отвора, отделете го и свържете "нула" към шината. Повторете действието с заземителен проводник.
 3. Закрепете RCD, брояча и всички автомати. Свържете неутрала и фазата от захранващия кабел към контактите на входната торбичка.
 4. Извършете вътрешно окабеляване съгласно схемата, като използвате изолиран едножичен проводник с напречно сечение от 6 mm². За надежден контакт със скобите на прекъсвачите на откритите проводници, поставете специални върхове под формата на щепсел.

На Съвета. Когато инсталирате проводници, спазвайте цветните маркировки, които показват тяхната принадлежност. Нулевата линия е означена в синьо, земята е маркирана в жълто-зелено, а фазата е най-често кафяво, черно или червено.

Когато купувате и монтирате шкаф за електрически панел, трябва да се погрижите и за поставянето на резервни автомати, които могат да бъдат полезни по-късно. Следователно, 3-4 стелажи трябва да останат на релсата. За всички нюанси на събранието на това важно тяло е описано във видеото:

Как се монтира окабеляването

В миналото електрическата мрежа беше разредена по стените, преди да се нанесе слой от гипс и се закрепи с алабастър разтвор. Сега за инсталиране на други методи се използват, а именно - полагане в портите с дълбочина от 2 см, нарязани на гипс или газобетон. Технологията е, както следва:

 1. Използвайки нивелир и уплътнителен кабел, маркирайте пътя на всеки ред, като започнете от електрическия панел. Не забравяйте, че скритото окабеляване в къщата трябва да бъде строго вертикално и хоризонтално и да се върти под прав ъгъл. Маркирайте монтажните точки на изходите и превключвателите.
 2. Извършете маркировките на жлебовете, като наблюдавате ширината на жлеба за единичната тел - 2 см. Изрежете вдлъбнатините за долната и кутиите за свързване.
 3. Инсталирайте podozetniki и кутии върху дюбели или алабастър разтвор. Опитайте се да поддържате хоризонталата, така че контактите да стоят точно. Не забравяйте да изрежете страничните технологични отвори за въвеждане на кабел.
 4. Отстранете портите с грунд и поставете предварително измерените парчета кабел и ги занесете в кутиите. Закрепването на проводниците в жлеба се извършва с разтвор или специални разделители с интервал от 40 см.
 5. Отделете краищата на проводниците в съединителните кутии и свържете цвета с терминални блокове WAGO или друг наличен метод.
 6. Изложете проводниците в долните пластини, поставете върховете върху тях и ги свържете към гнезда и ключове.
 7. Проверете ефективността на всяка линия с мултиметър, след това го свържете към панела и уплътнете жлебовете.

Важна точка. Осветителното окабеляване е свързано по следния начин: синя жица (N) - към нулевата шина, жълто-зелена (PE) - към земната шина, оставащия проводник - към машината. Фазовата и неутралната мрежа на гнездото са свързани към щифтове 1 и 2 на диференциалния прекъсвач, земята е свързана със собствената си шина.

Компетентната монтаж на окабеляване предполага нейното инсталиране според правилата - отсечени от подовите, таваните и отворите на вратите, посочени на чертежа. В разпределителните кутии на групата розетки проводниците се включват в цветове, осветление - в този ред:

 • нулата преминава през превключвателя и веднага се подава към осветителното тяло (до контактът, съседен на основата на лампата);
 • фазов проводник минава през превключвателя и след това - към осветителното устройство;
 • земята е свързана директно към съответния контакт на осветителя.

Чифт или тройна верига ключове е взаимосвързан и със захранващия кабел по различен начин. Подробности за това в съответната публикация. Гледайте урока:

заключение

Самонастройването е лесно, ако имате електроинженерни умения. Отделете време, следвайте инструкциите и внимателно свържете кабелите в кутиите, за да избегнете объркване. Помнете правилото: превключвателят винаги нарушава веригата на фазите, а не нулата. И накрая, препоръката: не се ръководи от лоши съветници и не пренебрегвайте инсталирането на клемните кутии, свързващи проводниците в гнездото (т.нар. Метод на линия). Такова оформление е ненадеждно и забранено от правилата.

Окабеляване в частна къща го направете сами

Статистиката е безмилостна - около две трети от всички пожари в вилите се дължат на проблеми в електрическата мрежа на къщата. Вниманието окабеляване в частна къща трябва да се плаща увеличава. Тя винаги трябва да е в добро състояние и първоначално правилно проектирана. Монтирането е напълно възможно да се извърши. Основното е да планирате правилно окабеляване в етапа на проектиране на къщата и да ги монтирате пред вътрешната украса на стаите.

съдържание

Инсталиране на кабелни инсталации

Обичайно е да се полагат електрически проводници непосредствено след издигането на стените и покрива. За да направите това, можете да се обадите на електротехник или да направите всичко сами. Ако концепцията за "електричество" не е нещо страшно и неразбираемо, тогава втората възможност ще ви позволи да спестите малко по конструкцията на вашия дом. Необходимо е само да притежавате елементарни умения за боравене с перфоратор, клещи и отвертка и също така да не забравяте за правилните мерки за сигурност.

Типична електрическа схема за частна къща

Въпреки това, ако има съмнения относно собствената им компетентност по този въпрос, тогава е по-добре да поверите инсталирането на домашна електрическа инсталация на професионалист. Цената на грешка тук е твърде висока, огън, причинен от късо съединение е в състояние да унищожи цялата къща. Поставяне на окабеляване със собствените си ръце трябва да бъде само с ясно доверие в собствените си способности и знания. В този случай всички схеми на свързване и избрани проводници трябва да отговарят на нормите и правилата за окабеляване.

Стъпка по стъпка

Общата процедура за монтаж на електрическа инсталация в къщата включва:

 • създаване на план за полагане на проводници и местоположение в стаите;
 • полагане на електрически проводници в стените и подовете или върху тях;
 • монтаж на разпределителни табла, съединителни кутии и изходи с ключове;
 • превръщайки всичко това в една домашна мрежа;
 • проверка на ефективността на създадената система и нейното въвеждане в експлоатация.

Критично трудно тук не е нищо. Основното е да изберете правилните проводници, така че да могат да издържат натоварването без никакви проблеми, не забравяйте да инсталирате защитни устройства и внимателно да свържете всичко в едно цяло.

Оформление на кръга

Преди да започнете да слагате електрически кабели, е необходимо да направите оформление на окабеляването им по стените. Това е необходимо за точното разбиране на обхвата на инсталационната работа. Плюс това "тесните" места на пресичане на електрическите кабели и други инженерни системи ще бъдат веднага видими. Например, ако до кабела има водопровод, тогава нещо трябва да се премести настрани. За да се позволи контакт, дори и да има потенциал в бъдеще, водата и електричеството не могат да бъдат по никакъв начин.

Когато правите маркиране на електрическите кабели, трябва да имате предвид наличието на отоплителни уреди, височината на тавана, разположението на прозорците или вратите

Чрез неизявените правила при маркиране на електрическите кабели всички линии се правят строго вертикални или хоризонтални. Това намалява риска от повреда на електрическите проводници по време на по-нататъшното довършване и улеснява намирането им по-късно по време на ремонтите.

Стена работи

След маркирането можете да започнете работа по сондиране и подреждане. Но първо трябва да решите - окабеляването ще бъде отворено или затворено. В първия случай не е необходимо да се правят стени, но ще трябва да покриете по някакъв начин жиците с декор. И във втората ще бъдат напълно вдлъбнати в дебелината на таваните и преградите, обаче, ще е необходимо да се пробиват и да се тренират с перфоратор много.

Отворете окабеляването

Когато са отворени, електрическите проводници се поставят в тръби, специални первази и кабелни канали. Те са изработени от огнеупорни и самозагасващи се пластмаси. Ако частната къща е направена от дървен материал или дървен материал, трябва да изберете тази опция. Монтирайте жиците в дървото не може.

Варианти на полагане на отворени електрически кабели

Затворено окабеляване

Затвореното окабеляване включва поставянето на кабели по скрит начин в кухините в стените и подовете. За да се създадат такива вдлъбнатини в тухли или бетон, ще трябва да се работи с чук и бормашина. Ще има много мръсотия. Но тогава всички жици ще бъдат под слой мазилка, което ще направи интериора по-естетичен.

Схемата на затворените електрически кабели трябва да бъде проектирана в ранните етапи на ремонта.

Подготовка на тел

Електрическите проводници се избират въз основа на консумацията на електроенергия на дадена линия от екрана. Обикновено всички потребители на електричество във вилата са разделени на групи с приблизително същото натоварване, така че напречното сечение на всички кабели в частна къща е еднакво.

Съгласно материала за производство на проводниците са:

Първият е по-евтин, но труден. Меленето и полагането на мед в каналите, тръбите и каналите е много по-лесно. Чрез екзекуция те могат да бъдат в едно ядро ​​или блокирани. Препоръчва се да вземете двужилни и трижилни кабели в самостоятелна вила (първата за осветление, втората за изходи със заземяване).

Видове кабели за различни схеми

Какво да изберем

На пазара сега можете да си купите различни кабели. Но за самоинсталация на електрическото окабеляване трябва да изберете опция с двойна изолация VVG или PVG с допълнителна маркировка "ng" (не поддържа изгаряне). Това е най-достъпният и оптимално подходящ за полагане в сгради на електрически проводници. Те са във всички магазини. Изисква се за вилните кабели с проводници на 2,5, 4 и 6 квадратни метра. Mm е лесно да се намери.

Входен кабел

Най-гъстата жица в окабеляването на частна къща ще бъде входът, върху който се задържа общото натоварване. От полюс до електрическия панел, електротехниците с електроснабдителната компания сега обикновено свързват самоносещи изолирани проводници. Те сами съберат кабела, а след това ще трябва да направят начална линия на къщата и самата къща.

Ако щитът е на улицата, тогава къщата от него ще трябва да prokidyvat проводник 10-16 квадратни метра. мм. Ако обаче планирате да поставите електрически бойлер или силна вентилация с принудително въздух или няколко климатика, секцията трябва да бъде увеличена на 16-25 квадратни метра. mm в зависимост от общата мощност на цялото това електрическо оборудване.

заземяване

За да се повиши безопасността, електрическата диаграма във вилата трябва да бъде направена със защитно заземяване. Неговата задача е да предпазва хората от дома от токов удар. Свързването на всички битови уреди в къщата до изходите с връзка към "земята" вече е нормално.

Как да направите наземна линия в частна къща

В допълнение към проводниците, наземният контур включва RCD (устройство за остатъчен ток) и кран на земята. Първият е инсталиран директно в електрическия панел, а вторият се изпълнява под формата на ъгли, задвижвани в земята.

Заземяващото устройство и окабеляването му като цяло трябва да отговарят на изискванията на ЕМП. Това се проверява от служителите на организацията-доставчик при влизане в електрическата мрежа на къщата. Ако заземяването се извършва с нарушения, те просто ще откажат да свържат къщата в мрежата.

Как да направите заземяване в частна къща

Система за безопасност при изключване и прекъсвач

Друг защитен елемент в електрическата схема на къщата е прекъсвачът (difavtomat, AVDT). Не трябва да се бърка с RCD (диференциален превключвател). Те имат различна цел и принцип на действие. Но очевидно те са много сходни.
RCD изключва линията само когато възникне токов утежняващ ток. Difvautomat по-скъпи и по-трудни за изпълнение вътре. Той работи и в случай на претоварване в електрическата мрежа и къси съединения. Това означава, че втората единица първоначално включва първата. В повечето случаи за нискоетажни жилища е достатъчен обикновен RCD.

Съединителни кутии

За да се улесни инсталирането на кабели в кутиите за кръстовища се използват. Те правят свързването на проводници, свързани от различни страни. Тези монтирани кутии за свързване надеждно изолират местата на електрическите проводници и, в случай на прегряване, предотвратяват разпространението на огъня.

Инсталиране и превключване на кабели и конструкции

Превключването на кабелите между тях и с гнезда и превключватели се извършва чрез:

 • обрати;
 • запояване;
 • клемни блокове с винтови и пружинни скоби.

Най-надеждният е запояване. Това обаче е най-трудният начин. Заваръчните нишки могат да се използват само ако са от едни и същи метали. Алуминият и медта не могат да бъдат усукани. Такава връзка ще прегрее и ще се стопи, когато се приложи ток. Най-често електрическите кабели в къщата се сглобяват с помощта на различни терминали. Те са надеждни и значително опростяват окабеляването.

Методи на окабеляване

Свързващи гнезда, осветление

Когато свързвате осветителни тела и изходи, най-важното е да не обърквате проводниците. Фаза до фаза, нула до нула и земя на земята. Други опции са изключени тук. И преди да свържете къщата с мрежата и да доставяте електроенергия на потребителите вътре, тя няма да попречи на мегаометъра да проверява изолационното съпротивление на всяка линия поотделно.

Схема на свързване на контактите и осветителните устройства

разпределително табло

Най-трудният и важен елемент в системата за захранване на вилата е разпределителното табло. Неговата инсталация е най-добре възложена на професионалист. Той обединява всички токове и напрежения от сградата. Най-малката грешка в събранието неизбежно ще доведе до проблеми.

Електрическа схема на устройствата към разпределителното табло

Инспекция и въвеждане в експлоатация

Проверката на цялата система за доставяне на електроенергия у дома също следва да бъде поверена на специалист. Както и да е, тогава трябва да поканите експерти от електролабораторията. Без тяхното действие домашните кабели няма да бъдат пуснати в действие така или иначе. И ако те разкрият проблеми, тогава те ще трябва отново да бъдат призовани.

заключение

Извършете свързването на електрическата мрежа на домакинствата, както и същата вентилация в частна къща, според вашите инструкции по-горе, не е трудно. Основният момент тук е подготовката на проекта с всички изчисления на мощностите и напречните сечения на вените, както и монтажа на разпределителното табло. И кабелите, които да лежат на къщата и да ги свържете с контакти под въздействието дори на начинаещ електрик-монтажник.

Как да направите отопление в частна къща със собствените си ръце

Отопление на частна къща със собствени ръце

В дните, когато една частна къща можеше само да загрява печка, са затънали в забвение. Липсата на топла вода в достатъчен обем, нуждата от разтопяване на печката и запазването на огъня в нея допринесоха малко за живота извън града. Ето защо мнозина се стремят да се преместят в удобни високи сгради, където централизираното отопление и топлата вода са централизирани.

Днес много неща са се променили - изобилието и разнообразието от модерни отоплителни съоръжения ви позволяват да извършвате собствено отопление дори без участието на специалисти. Сега, напротив, приоритетът е да живеем в къщи, тъй като има топла вода през цялата година и отоплението може да се включи по всяко време, без да се чака решението на комуналните услуги.

Общо има 3 основни енергийни източници - газ, твърдо гориво и електричество. За всяка една от тях, както и как да накараме котела да се закрепи правилно и да осигури доставката на топлина за различни възли, ще опишем в тази статия.

Закупуването на цялата отоплителна система във всеки магазин няма да работи. Можете да изберете отделни елементи и да ги сглобите в системата, да закупите материали и да направите котела и тръбопроводите сами. Независимо от начина, по който решите да отидете, първо трябва да вземете следните параметри:

 • какъв вид гориво се планира да използва;
 • което гориво е по-икономически осъществимо.

Първият и основен етап от организацията на отоплителната система - дизайн

Какви са отоплителните системи за дома?

Най-известните средства за отопление от незапомнени времена са руската печка. Сред основните недостатъци на такива структури днес е голям размер, който не винаги е удобен и неравномерно нагряване на въздуха в стаята. То е много горещо в близост до печката, топло е на два метра, в съседната стая е студено. Съвременните камини, въпреки че са се променили с течение на времето, обикновено действат като аналог на печката и следователно могат да бъдат използвани изключително като спомагателен източник на топлина.

Най-търсеният и ефективен е познат от системата за отопление на водата, където отопляемата охлаждаща течност циркулира през тръбите и по този начин загрява стаите.

Не по-малко ефективно, но фактически неизвестно, се счита за въздушно отопление, което е основно при работа на въздухонагреватели.

Електрическото отопление може да се нарече сравнително нов тип, който работи при преобразуването на електричеството в топлинна енергия, без да използва никаква охладителна течност.

Видове котли

Основната задача в организирането на отоплението със собствени ръце е да се създаде ефективна система, предимно автоматична, с минимално човешко участие в нейната работа. Въз основа на наличието на вида гориво и целесъобразността по негов избор, трябва да се придобие определен тип котел.

Основната класификация на котлите зависи от типа гориво:

 • газ;
 • електрически;
 • твърдо гориво;
 • комбинирани.

Модерните промишлени котли са икономични, сравнително тихи и лесни за работа. Основният недостатък на такова оборудване е летливостта, тъй като в сърцевината на всеки е вентилатор, който издухва въздух в камерата или осигурява движението на охлаждащата течност.

Изключението се отнася само за котли, в които се използва циркулационна помпа от 12 волта. Тази помпа е класифицирана като аварийно оборудване и работи на батерия. При липса на електричество помпата осигурява движението на охлаждащата течност през тръбите, с изключение на тяхното замразяване и последващо разкъсване.

Частна схема за отопление на къщата

газ

Независимо от това колко често цените на газа се индексират в нашата страна, то все още остава най-евтиният вид гориво.

Модерни газови котли безшумни, лесни за работа, се различават в броя на веригите:

 • единична верига - проектирана само за отопление на дома
 • двойна схема - за отопление и топла вода.

електрически

Най-сигурният вид оборудване. Може да загрява всяка площ от пространството (мощност 4-300 kW). По-малкото от такова оборудване е само в цената на горивото. Електричеството традиционно е най-скъпият тип отопление в сравнение с газа и твърдото гориво.

Сред основните предимства са следните:

 • Голяма мощност гама от котли с възможност за отопление до 350 кв.м. помещения на различни нива и състоящи се от няколко стаи;
 • няма нужда от организиране на комина и вентилация на отработените газове - нагряването се дължи на преобразуването на електроенергията в топлина, така че не се отделят продукти на изгаряне;
 • екологосъобразно оборудване, което не изпуска замърсители в атмосферата;
 • компактен размер и възможност за инсталиране във всяка стая без ограничение на квадрата и разстоянието;
 • не е необходимо да се получават разрешителни за въвеждане в експлоатация на оборудване.

Възможно е да се затопли дори малка къща с електричество само ако са свързани 3 фази и мрежата има абсолютно стабилно напрежение.

Бойлерите помежду си също се различават по броя на веригите:

 • еднокръгова - само за отопление;
 • двойна схема - за отопление и отопление на водата.

Твърдо гориво

Това е подобрено "здравей" от миналото, подобрено до такава степен, че може да се остави за една седмица и температурата в къщата ще бъде удобна. Всички котли на твърдо гориво се основават на принципа на Колпаков, когато котелът първо се нагрява, а след това температурата се поддържа на определено ниво, за да се осигури стабилността на нагряването на отоплителната среда.

Такива бойлери се характеризират с доста висока ефективност, но изискват редовно (най-малко 1-2 пъти седмично) почистване на продуктите за изгаряне, монтаж на комина, организиране на отходната вентилация и наличие на отделна стая.

Проектиране на котли на твърдо гориво

Предимства на оборудването за твърдо гориво:

 • голяма гама гориво (дърво, въглища, пелети, скоби, отпадъчна дървесина и селскостопанска промишленост и др.);
 • висока ефективност, като в някои случаи достигат 92%;
 • възможност за автоматизация на процеси за устройства с продължително горене.

За да не затруднява отоплителния сезон, е необходимо предварително да се приготви определено количество гориво, достатъчно за загряване на частна къща в продължение на 2-3 месеца.

комбиниран

Този тип оборудване ви позволява да рационализирате разходите за отопление и да осигурите постоянна работа на котела в зависимост от наличието на едно или друго гориво.

Основната разлика е в комбинацията на твърдо гориво с други източници - електричество, течно гориво или газ. В зависимост от двойката, излъчват електрически, твърдо гориво и универсални комбинирани котли. Изборът зависи от това какъв вид гориво има в региона.

Преходът между алтернативни източници се осъществява чрез смяна на горелките, което е доста трудно и не винаги работи за първи път.

Горелките винаги се купуват отделно!

Изборът на котел за частна къща трябва да се разбира, че това е само малка част от цялата отоплителна система. Разбира се, това е много важно, на което ще зависи функционирането и поддръжката на топлината в къщата, но също така зависи много от лентата на котела, от организацията на отоплителната система и от топлата вода.

Видове отоплителни системи

В зависимост от това кой топлоносител циркулира в системата, се изпълняват следните видове отопление:

 • вода, където обикновената вода действа като охладител (в някои случаи може да се добави и антифриз);
 • въздух - топлоносител - въздух, загрят до определена температура;
 • парогенераторите загряват пара;
 • електрически - електрически уреди са разположени около периметъра (нагревателни елементи, инфрачервени излъчватели и др.);
 • комбинирани - организацията на отоплението по такъв начин, че източникът да е не само охлаждащата течност, но и други възможности;
 • топла подова система.

Всеки от тези методи се характеризира с някои характеристики, предимства и недостатъци един спрямо друг.

Отопление на водата

Това е най-лесният начин за отопление на частна къща, което е лесно да се направи със собствените ти ръце. Няма специални изисквания за работа на системата, основната задача е да се изчисли правилно броя на батериите и да се избере подходящата мощност на котела.

Как да изчислите мощността

Има универсална формула за изчисляване на мощността:

1 kW мощност = 10 m2 отопляема площ

Въпреки това, тя работи само в идеални, може да се каже, лабораторни условия, много далеч от реалността. При определяне на параметъра е необходимо да се вземат предвид характеристиките на конкретна къща - годината на изграждане, от която строителните материали, наличието на топлоизолация, вида на прозорците и вратите и т.н.

Така например, ако една къща е била построена преди повече от 30 години, но е изолирана, вратите и прозорците са заменени със съвременни херметични конструкции, мощността трябва да се увеличи 1,5 пъти, т.е. 10 кв.м. квадрат, за да отнеме 1,5 kW. Ако скрапът е бил построен наскоро, но не е добре изолиран, вратите и прозорците са дървени и могат да се видят, мощността трябва да се увеличи два пъти.

Фактори на мощността

 • 2 или повече прозореца на север - 1.3;
 • 2 или повече прозореца на юг, изток и югоизток - 1.1;
 • 2 или повече прозорци от запад - 1.2.

При организиране на отоплението на вода като охлаждащо средство действа пречистена вода, която не е необходимо да се източва в края на отоплителния сезон. Това е затворена система, в която водата циркулира под влиянието на помпа или чрез гравитация.

Принудителна циркулация на охлаждащата течност

За да се осигури движението на нагрятата вода през тръбите, е необходима центробежна сила. По принцип за тези цели се използва циркулационна помпа, но също така е подходяща конвенционална центробежна помпа само с ниска мощност.

Основната задача на помпата е да подаде охладената вода към котела, за да го загрее и да разпредели вече загрятата охлаждаща течност през системата. Тъй като това е затворен кръг, през тръбите циркулира постоянен обем вода.

Монтаж на циркулационната помпа в отоплителната система на частна къща

Въпреки че използването на помпено оборудване прави системата нестабилна, тя напълно премахва необходимостта от участие на човека в работата на котела. Температурният сензор следи границата на отопление, помпата постепенно премества водата от котела към тръбите и обратно. Ако говорим за електрически или газови котли, цялото участие се намалява само до едно нещо - задавайте комфортна температура и забравете за котела за целия сезон.

За да се гарантира функционирането на котела при липса на електричество, можете да закупите циркулационна помпа с 12 волта, която работи на батерия.

Циркулация на топлоносителя чрез гравитация

Днес такава система е изключително рядка и само в едноетажни къщи. Тук охлаждащата течност се движи през системата чрез гравитация, когато водата от различни температури се движи под въздействието на разликата в специфичната маса.

Предпоставка за правилното циркулиране на водата в система със самовъзпламеняване е инсталирането на тръби под малък ъгъл (до 150).

Монтирането на отоплителна система направете го сами

За да се направи дома удобно и топло, е необходимо правилно да се изчисли броят на радиаторите, през които охлаждащата течност ще циркулира. В същото време обърнете внимание на факта, че всички котли трябва да бъдат оборудвани с вентилационна система и комин. Изключението се отнася само за електрическия котел.

Как да изчислите необходимия брой радиатори

Най-правилният начин е да се изчисли площта на отопляемото помещение (във всяка стая отделно). Според SNiP, всеки квадратен метър изисква 100 вата топлина. Разберете района на стаята и се умножавайте с необходимото количество топлина. Например, за стая от 20 кв.м. Ще ви трябва 2000 вата топлина (20 x 100), което съответства на 2 кВт.

Сега ние определяме броя на радиаторите по броя секции или единици. Всеки производител посочва топлопредаването на една секция от радиатор или монолитен продукт. Полученото количество топлина се разделя на коефициента на топлопреминаване и вие получавате броя на секциите, които ще бъдат превърнати в радиатори или веднага - броя на радиаторите.

Тръбопроводи в отоплителната система

 1. Монотръба, където само горещата вода напуска котела

В този случай охлаждащата течност се придвижва от първия в последния радиатор, като постепенно губи топлина. При избора на такава система трябва да се има предвид, че в най-далечната стая батерията ще бъде почти студена.

Коригирането на температурата на радиаторите с такава система е трудно, тъй като спирането на един радиатор спира потока на охлаждащата течност при всички следващи такива.

 1. Дву-тръба - захранва с гореща вода от котела и връща водата в котела (връщане).

Това е най-оптималната система за отопление на частна къща, където две тръби се доставят едновременно на всяко устройство - първичната и връщащата тръби. В този случай температурата на всички радиатори във всички помещения ще бъде приблизително еднаква. Възможно е във всяко помещение да се увеличава или намалява температурата според нуждите.

Този метод на окабеляване се нарича също радиален, когато тръба с директен поток се подава от всеки бойлер към устройство и се отстранява от студения.

Колекторът в такава отоплителна система изпълнява задачата за натрупване на охлаждаща течност.

Това е универсална система, която е подходяща за организиране на отопление във всяка стая, докато е възможно да се направи скрито окабеляване на всяко устройство поотделно.

В зависимост от избраната система на окабеляване, се определя броят на тръбите и общите разходи. Кабелите с една тръба са най-евтината опция.

След като броят на радиаторите е изчислен и системата е избрана, тръбите трябва да бъдат инсталирани.

Преди това са били използвани метални тръби за тази цел. Днес това решение не е от полза поради цената и податливостта на корозия, така че трябва да изберете полипропилен.

Полипропиленови тръби в отоплителната система

Тръбите се поставят във всички помещения, които ще се отопляват, преместват се от една стая в друга. Между тръбите са свързани със специална спойка за пластмасови тръби.

Водната отоплителна система на частна къща може да бъде сглобена със собствените си ръце, но за това ще ви трябва точни изчисления и схема на тръбопроводи за котли. Основният недостатък на такава система е необходимостта от редовна профилактика. И обърнете внимание на факта, че ако използвате антифриз, той трябва да се променя на всеки 5 години.

Отопление на въздуха

Доста популярен начин за отопление на жилищни и офис площи, на базата на принципа на гравитацията и принудителната вентилация. Гравитационната система предполага движението на въздуха при температурна разлика поради естественото му разпространение. Различните температури означават различни плътности на въздуха, дължащи се на движението на топли и студени слоеве.

Когато въздушното отопление е инсталирано в стайния нагревател или инсталираните вентилационни канали, през които протича топъл въздух. Всеки такъв източник на топлина може да се инсталира навсякъде в стаята - на стената, на тавана или на пода. На принципа на конвекцията това няма ефект

Има 2 основни типа въздушно отопление:

 • локални (локализирани);
 • централно.

локализиран

Този метод е подходящ за отопление само на една стая в стаята. Топлинният източник може да бъде:

 • въздухонагреватели;
 • топли оръжия;
 • термични завеси.

Оптималното подаване на топлина е нагревател, който се разпространява на няколко метра нагоре. Мощността на такова оборудване е 1-1,2 kW на час.

Топлив пистолет - по-мощно оборудване, което също незабавно изсушава въздуха в помещението. Използвайте само за отопление на складови и промишлени помещения, където хората са разположени за кратко време. Мощност 2-2,5 kW на час.

Топлинната завеса е аналог на климатик, който доставя горещ въздух до точката. Най-често булото е поставено на входа, за да се предотврати достъпът на студен въздух до стаята. Мощност 1.5-2 kW на час.

Централно отопление

Това е пример за централизиран горещ въздух, който работи в съответствие с принципа:

 • директно или частично рециклиране;
 • пълна циркулация на горещ въздух.

Най-често тази система се избира в помещения с окачени или опънати тавани, където могат да се направят вентилационни канали над тях. Чрез такива отвори за вентилация горещият въздух влиза в помещението и циркулира в него.

Не е препоръчително да се монтират вентилационни канали в стените, тъй като част от тях ще са необходими за прикриване на вентилационните шахти.

Цената на отоплението с въздух е по-скъпа и инсталацията, както и цената на оборудването. Източникът на доставката на охладител е газов или електрически бойлер.

 • филтриране на въздуха, влизащ в стаята;
 • свежестта на въздуха поради факта, че оградата се извършва от улицата;
 • възможността за организиране на капково напояване и йонизация на въздуха.
 • такава система може да се създава само в сградата (с изключение на водното оръдие и топлата завеса);
 • скъпа инсталация.

Електрическо отопление

Най-достъпният начин да отоплявате всяка стая, тъй като електричеството е навсякъде.

Принципът на работа се основава на работата на електрически конвектор, който преобразува електрическата енергия в топлина. Модерните модели са оборудвани с голям брой функции, които напълно премахват необходимостта от участие на хората в контрола на работата.

 • температурен регулатор в зависимост от часа на деня;
 • регулатор на повишаването на температурата през нощта и дневния спад (режим ден-нощ);
 • поддържане на натиск в системата и минимална температура при липса на хора за дълго време;
 • спазването на режима дори при краткосрочни прекъсвания на електрозахранването и др.
 • много проста и лесна инсталация, която е доста сила за всеки;
 • изключително лесна работа;
 • система за мобилност, когато конвекторите могат да бъдат пренаредени от стая в стая, ако е необходимо.
 • високата цена на енергията е най-скъпата от всички съществуващи методи за отопление.

При избора на електрически метод за отопление трябва да има 3 фази и стабилно напрежение в мрежата.

Парно отопление

В този случай принципът на работа напълно съвпада с принципа на водата, с единствената разлика, че вместо водата парата циркулира в тръбната система. Монтажът на тръби, изборът на котлова мощност и организацията на тръбопроводите са напълно идентични с водната отоплителна система.

При парно отопление се използват специални котли, които генерират гореща пара. Необходимо е да има филтърна система "През системата", която пречиства водата от всякакви примеси, преди тя да се превърне в състояние на пара.

Предимството на парна отоплителна система е само едно нещо - спестяване, тъй като нагряването става почти незабавно. Ефективността е 95%.

Недостатъците са много повече:

 • оборудване - изключително трудно е да се намери парен котел на свободния пазар;
 • високата цена на инсталацията, която включва оформлението на специални тръби и наличието на филтърна система;
 • тъй като температурата на парата надвишава 100 градуса.

Подгрявайте подове

Голямото предимство на тази отоплителна система е в голямата площ на топлопредавателната повърхност. Това е идеална възможност за общите части - кухни, бани, коридори, както и в дневната или детската стая.

Най-доброто е поставянето на топъл под керамичните плочки - в този случай той действа като отличен диригент. Ламинатите и паркетите се използват много по-рядко за подово отопление, тъй като при повишаване на температурата не се изключва изкривяването на материала и неговото последващо разглобяване.

Предпоставка за монтирането на отопляем под е фолиевият слой. Това не е изолатор, а не рефлектор, както обикновено се вярва. Фолиото се използва за равномерно разпределяне на топлината над повърхността на пода. Ако не използвате такъв слой, според тактилните усещания, подът ще прилича на зебра - лентата е топла, ивицата е студена.

Отопляеми подове могат да бъдат вода, където горещата вода циркулира през тръби и електричество - система от проводници, където електрическата енергия се превръща в топлина.

Водно подово отопление

Клон на системата за отопление на вода под формата на тръби с малък диаметър, поставени върху плоска подова повърхност. Предпоставка за това е използването на субстрат, който ще предотврати загубата на топлина при контакт с пода.

Топъл колектор на вода

Трудността при инсталирането на подово отопляем под е нуждата от поставяне на тръби и правилно свързване към съществуващата отоплителна система.

Електрическо подово отопление

Елементарна инсталация и отопление. Единствената трудност, която може да възникне, е предварителната подготовка на повърхността за полагане на проводници или рогозки с помощта на бетонна подова настилка и полагане на подовата настилка върху топъл под.

Още по-лесно е използването на електрически постелки върху съществуващите покрития. Такива подложки са абсолютно безопасни за използване, лесни за конфигуриране. За да изключите механични повреди, препоръчително е да използвате електрически подови настилки за килими или килими.

В повечето случаи топъл подът е допълнителен елемент на отоплителната система в къщата.

Как да изберем отоплението за вашия дом

Най-правилното при избора на отоплителна система и съответно на котела е ориентацията към наличния вид гориво. Ако в дадена област няма газопровод, но вече се инсталира, препоръчително е да се използват комбинирани котли - твърдо гориво-газ. Когато няма газ и не е планирано, но скъпо електричество, можете да свържете електрическия бойлер.

Всяка система има своите предимства и недостатъци. Дори ако извършвате сами отопление в къщата, не забравяйте да се консултирате с дизайнерите по отношение на вида и метода. Всяка от избраните системи за отопление е доста скъпо удоволствие да правите грешки при изчисленията.

Например, когато разработвате камина, котлон или бойлер за твърдо гориво със собствените си ръце, съществува риск от концентрация на въглероден диоксид в помещението, което ще доведе до аварии.

Най-добрият вариант е да закупите готово сертифицирано оборудване, а инсталирането и връзването може да се извърши на ръка.

За да се разбере точно какъв тип отопление се предпочита, трябва да се вземат предвид разходите за всеки вид гориво и консумацията му за единица време.

Към март 2016 г. цените на горивата са както следва:

 • 1 литър дизелово гориво - 0,5 $. Разходите за 1 kW / h енергия - $ 0.05.
 • 1 куб.м. природен газ за физически лица - $ 0.05. Цената на 1 кВтч / ч - $ 0.006.
 • 1 л бутилиран газ - 0,3 $. Цената на 1 кВтч / ч - $ 0.020.
 • 1 kW / h електроенергия за физическо лице - $ 0.03.
 • 1 кг въглища със средно $ 0.3. Цената на 1 кВтч / ч 0,05 $.

Отопление на частна къща със собствени ръце: видео диаграми

Основното предимство на частната къща е, че има пълна независимост от различни комунални предимства. В същото време те трябва да бъдат, но много по-ефикасно от предлаганите днес услуги. Вероятно най-важното е, че отоплителният сезон в дома ви може да започне, когато желаете и завършите, когато е удобно за вас. Но също така е важно как ще мине. И по-долу ще разгледаме как да организираме отоплението на частна къща със собствените си ръце, ще ви предложим видеоклипове и схеми, които ще ви помогнат да овладеете всички стъпки на този важен процес.

Отоплителната система не може просто да бъде закупена в магазин и инсталирана у дома. Разбира се, всички негови компоненти на пазара или в магазина се продават, но е невъзможно да се управляват с един комплект. За да създадете отоплителна система на частна къща със собствени ръце, първо трябва да знаете:

 • Какво ще затопли къщата?
 • Какво е използването на енергия в системата?

Проектирането на отоплителна система е един от най-важните етапи в комуникациите на частна къща. След това трябва да извършите много изчисления, за да определите необходимия брой радиатори и тръби. Всичко това трябва да съответства един на друг в различни параметри.

На първо място, трябва да решите какъв вид котел може да затопли къщата.

Какви са видовете отоплителни котли?

Желателно е в една частна къща да е топло и да се постигне с минимална човешка намеса. Поради тази причина отоплителният котел трябва да бъде закупен на базата на кой тип гориво е най-подходящ за непрекъсната работа.

Бойлерите могат да бъдат:

Внимание! Всички съвременни модели котли са повече или по-малко икономични, работят без шум, са малки и лесни за поддръжка. Въпреки това, за всички, дори ако се отнася до котли, работещи с въглища, трябва да се използва електричество.

Ако в къщата има газ, това е най-евтиният и лесен начин да затоплите дом. Моделите на газовите котли работят безшумно, предназначени за специфична мощност, могат да бъдат двуканални, което означава, че те могат да затоплят и да осигурят на жилището топла вода.

С електричество можете да затоплите голяма площ от гледна точка на околната среда и безопасно. Освен това мощността на котлите, които трябва да се използват в частни домове, може да варира от 4 до 300 kW.

Основните предимства на такива котли:

 • те могат да затоплят до 300 m2 жилище и те са на два или дори на три етажа;
 • те не изискват специална вентилация и комин;
 • те не замърсяват или излъчват нищо;
 • различни компактни размери.
 • Изисква мощна електрическа инсталация в трифазна мрежа и стабилно напрежение.
 • Цената на отоплението може да бъде доста скъпа.

Подобно на всички мощни съвременни котли, електрическа топлина не само жизнено пространство, но и се използва за затопляне на водата.

Котлите за твърдо гориво са доста ефективни. Основата на тяхната работа е принципът на действие на пещите на Колпаков. Състои се от следното: вече отопляемият котел изисква подаването на гориво за поддържане на стабилна температура на охлаждащата течност (веднъж дневно). Тези устройства се характеризират с висока ефективност, близо до 100%.

Модерни въглищни котли са направени на открито. Те имат доста компактен размер. Техният случай не се нагрява по време на работа.

 • е възможно да се загрява не само въглища, но и дърва за огрев, включително отпадъци, които изгарят (дървени стърготини, хартия, торф);
 • висока мощност;
 • малки размери;
 • евтин тип гориво.
 • Модерни модели на котли на твърдо гориво могат да бъдат ефективни, но основният им недостатък е мръсотията по време на тяхната работа (трябва да намерите място за съхраняване на въглища и изхвърляне на изгорената пепел);
 • загрява се дълго време (за да достигне висока мощност, трябва да отнеме най-малко 30 минути след изгарянето на горивото);
 • компетентно проектираният комин е важен;
 • повече от горивната камера може да задържи, е невъзможно да се напълни въглищата, в противен случай горивото може да "стои" (става монолитна структура, която не може да бъде обърната, не достигната, не е счупена).

Внимание! Подготовката за отоплителния сезон с котел за твърдо гориво зависи пряко от собственика на жилището. Това зависи от това какво и колко гориво купува, дали ще има топлина в къщата.

Тези котли не са толкова неефективни, а ефективността им е не повече от 90%. Може да има само една комбинация - газ и твърдо гориво.

Такива отоплителни инсталации се използват, когато къщата е построена, а вие планирате да донесете газ, но следващата зима. По тази причина собствениците предпочитат да закупят котел с въглища и да затоплят първата зима с твърдо гориво.

Преминаването от едно гориво към друго става чрез смяна на горелките. Това е доста просто и може да се направи доста бързо.

Всеки котел е част от отоплителната система, въпреки че няма да е много важно. Изборът му, а именно характеристиките, трябва да се основава на това, какъв вид енергиен носител ще циркулира в системата.

Какви са видовете отоплителни системи?

Днес в частна къща могат да се използват шест основни типа отоплителни системи:

 • въздушно отопление (в този случай горещият въздух действа като енергиен носител);
 • загряване на вода (тръбите циркулират водата, която е нагрята до желаната температура);
 • електричество (къщата се отоплява с електрически нагреватели);
 • пара (пара преминава през тръбите);
 • комбинирано отопление (може да бъде разнообразие от опции);

Всеки от тях има своите предимства, но има и някои недостатъци.

Отопление на вода в частна къща

Най-достъпни, прости, не изисква специални условия на работа - отопление на водата. Принципът му на работа е както следва: необходимо е правилно да се изчисли броят на батериите и да се вземе решение за избора на мощен бойлер. Необходимо е да се налива вода в завършената система и в края на сезона не е необходимо да се източва.

Следва да се отбележи, че водата за отоплителната система в частна къща може да бъде филтрирана (докато в централните мрежи тя допълнително се омекотява), затова е важно да изберете батериите по-внимателно.

Тази система е най-лесна за поддръжка. Циркулацията на водата в нея може да се осъществи по два начина:

Каквото и да е, системата за отопление на вода в частна къща, направена на ръка, може да бъде изключително затворена.

Характеристики на принудителното движение на водата

В система за отопление на водата е инсталирана центробежна или циркулационна помпа. Основната му задача е да доставя вода до и от котела (когато се нагрява) в определен интервал.

Съвременните системи за отопление автоматизират този процес. По тази причина не е абсолютно необходимо участието на хората да стартира помпата и да контролира температурата. Принудителната система на енергийния преносител дава възможност да се отоплява частна къща на няколко етажа добре.

Природна водна циркулация

Този метод на движение на водата през системата се използва днес изключително рядко. Тя е изградена върху елементарните закони на физиката, когато студените и топла води се движат за сметка на различни тежести. Водата може да тече от гравитацията в системата, където всички тръби са на лек наклон. Природната циркулация на водата е оправдана в едноетажни къщи.

В отоплителната система може да работи някой от горните котли.

Монтаж на отоплителна система в частна къща

Необходимо е да се правят точни изчисления на броя на батериите и тръбите. Всичко това се прави, като се вземе предвид площта на стаята, която трябва да се нагрее. За всички котли, с изключение на електрическото, ще ви трябва комин.

Отоплителната система на частна къща може да бъде:

 • с две тръби (доставка и обработка);
 • с една тръба (бойлер за отопление).

За начало радиаторите са поставени на правилното място по ниво. Как да ги инсталирате и изберете, можете да видите нашия видеоклип.

Следващият етап е задържането на тръби. Сега е доста обезпокоителен и нерентабилен да използвате метални тръби и можете лесно да инсталирате полипропиленови тръби със собствените си ръце.

За отопление се използват полипропиленови дебелостенни тръби. Те са поставени във всички стаи (за да могат да се движат свободно от един в друг, трябва да направите дупки в стените малко по-големи от диаметъра на тръбите). Те са свързани на правилните места с помощта на специални заварки.

Монтаж на двутръбна система

От котела до разширителния резервоар е тръба. Котелът трябва да бъде монтиран на първия етаж на къщата, а котелът на второто или малко над нивото на котела.

След загряването на котела горещата вода се насочва към котела. От него идват две тръби: нагоре с охладена вода, надолу с нагрята. Във всяка стая тръбите са свързани към батериите.

Монтаж на система от тръби

За тази цел отоплителната система на устройството се нуждае от по-малко тръби. Системата може да бъде изключително с окабеляване. Той е идеален за малки частни къщи с тавани. Батериите са свързани последователно. Следователно всеки следващ ще бъде малко по-студен.

Системата трябва да има:

 • разширен резервоар;
 • бойлер;
 • филтри за пречистване на вода;
 • батерия;
 • вероятно помпа.

Внимание! Задаването на температура в жилище с такава система е много проблематично. Една батерия може да доведе до спиране на цялата система.

Веднага след като вземете решение за вида на системата, циркулационната схема и тръбопроводите, трябва да изготвите на хартия диаграма за отопление на водата, показваща местоположението на котела, батериите, вентилите, фитингите и други допълнителни съоръжения (акумулатор или разширител, циркулационна помпа, и т.н.). Вие също трябва да се измери и изготви на диаграмата разстоянието между тях, схемата и диаметъра на окабеляване. В същото време такива схеми трябва да бъдат разработени за всяка стая в къщата и отделно една обща схема за цялата къща. Съставянето им няма да ви затрудни, а по време на инсталирането всичко ще бъде просто и ясно: какво и къде се инсталира, как да се свържете.

Монтаж на водно отопление частна къща със собствени ръце: видео диаграми

Монтажът на такова отопление включва следните стъпки:

 • Монтаж на един или повече отоплителни котли.
 • Инсталиране на необходимото допълнително оборудване.
 • Свързване на всички елементи в една система, използваща запояване (заваряване), окабеляване и фитинги.

Инсталацията на отоплителния котел винаги се избира въз основа на максималното опростяване на разпределението на тръбите около къщата и минималната им консумация. Освен това, когато инсталирате електрически или газови котли, трябва да се вземе предвид мястото на бъдеща или съществуваща електрическа инсталация или газопровод.

Изборът на място за монтаж на водоохлаждаема печка или котел на твърдо гориво, определящ фактор е възможността за инсталиране на комин на определено място в къщата.

От съществено значение за отоплението с естествена циркулация е височината на монтаж на котлите. В този случай, колкото по-ниска е стойността на "обработката" на котела, толкова по-добре. Най-добрият вариант за котел за твърдо гориво е да го поставите в сутерена на къщата или в мазето. При отоплението на пещта е необходимо също така да е разположена колкото е възможно по-ниска камина с топлообменника (серпентина, регистър).

Монтаж на радиатори

Обикновено радиаторите се поставят на входа на стаята или под прозорците. Тяхната инсталация е направена в зависимост от размера и вида на подходящия монтаж. Колкото по-голямо е теглото на отоплителния радиатор, толкова по-сигурно трябва да бъде монтирането.

Батериите се монтират хоризонтално с леки отстъпи от пода (60 мм) и от прозоречния перваз - 100 мм. Добре е да инсталирате кранове (парен клапани), автоматичен въздушен клапан и регулатор за всеки радиатор. За разединяване на радиатора от отоплителната система ще са необходими спирателни вентили. Въздушният клапан автоматично изпуска въздух от радиатора, както при стартирането на отоплителната система, така и по време на работа.

Инсталиране на тръби и монтаж на допълнително оборудване

По правило тръбното окабеляване започва от отоплителния котел в съответствие с предварително изтеглената електрическа схема и използва необходимите фитинги (тръби, ъгли, съединители, адаптери и т.н.). Всички видове тръби се отличават с техните характеристики на монтаж и окабеляване.

Кабелите могат да бъдат отворени, когато тръбите за отопление са видими и скрити, когато са поставени в специални канали или ниши и след монтажа им са запечатани с шпакловка или мазилка.

Заедно с разпределението на тръбите, батериите са свързани и е инсталирана допълнителна отоплителна техника у дома. В затворени отоплителни системи с принудителна циркулация, това е инсталирането на циркулационна помпа, филтър, резервоар за съхранение на помпата, обезопасителен блок (манометър, предпазен клапан и клапан за въздух). При отворени отоплителни системи с естествена циркулация това е разширителен резервоар, инсталиран в най-високата точка на отопление на водата. Обикновено при отворени системи с принудителна циркулация, разширителният резервоар се монтира пред циркулационната помпа и се фиксира на максималната височина (на тавана или под тавана).

Този метод на отопление е доста популярен. Нагряването на въздуха предполага наличието във всяка стая на специални вентилационни канали или нагреватели, през които протича топъл въздух. Такива устройства се намират на тавана или стените.

Има три вида въздушно отопление:

Този метод за отопление на дома не може да се припише на пълно отопление, но може и да е с високо качество. За да направите това, във всяка стая трябва да инсталирате топли оръдия или вентилатори и да се наслаждавате на топлината. Топлината ще бъде в стаята само при условие, че вратите са затворени.

В стаята е инсталиран вентилатор за отопление, но можете да го вградите в стената като част от централното отопление на въздуха.

Централно отопление у дома

Системи, в които централният дом се захранва с горещ въздух, може да бъде:

 • с пълно рециклиране;
 • директно рециклиране на потока;
 • с частично рециклиране.

По правило вентилационните канали се намират над тавана, като оставят отвори, през които горещият въздух ще потече в стаята.

Всичко това може да се направи в стените, ако пространството ви позволява да вземете определена част, за да скриете тръбите.

Устройства, приличащи на климатици, трябва да се монтират близо или над входните врати. От завесата идва поток от топъл въздух, който блокира студа, прониквайки в стаята, докато отваря вратата. Такава завеса в частна къща може да бъде инсталирана само на входа до нея, при условие че вратите често се отварят.

Отоплението на въздуха в частна къща със собствени ръце ще бъде по-скъпо от водата. Всеки котел (най-често газ или електричество) може да загрява въздуха.

Предимствата на такава отоплителна система:

 • Циркулацията на топъл въздух винаги се извършва след приключване на филтрацията.
 • Къщата има постоянен поток от чист въздух, тъй като системата я отвежда от улицата.
 • Възможност за инсталиране на капков овлажнител.
 • Високата цена на инсталацията.
 • Невъзможността за монтиране на системата в къщата.

Инсталиране на въздушно отопление на частна къща със собствени ръце: видео, схеми

Самостоятелно отопляемото въздушно отопление на селска къща предполага наличието на такова оборудване:

 • генератор на топлина;
 • вентилационен отвор;
 • декоративни решетки;
 • вентилатор;
 • ръкави за всмукване на въздух извън къщата.

Основните етапи на инсталацията

Въздушното оборудване го правите на няколко етапа:

 • монтаж на топлообменника и котела;
 • монтаж, окабеляване;
 • изолационни захранващи и канали за връщане;
 • създаване на дупка в стената на конструкцията за всмукване на въздух и монтиране на втулката.

Въздушното отопление на частна къща започва с монтажа на котела. Обикновено се монтира в мазето. Забранено е свързването на котела към газовата линия, тъй като трябва да се обадите на специалист. Можете да направите комина от лист калай. Горната част на топлообменника е фиксирана с вентилационен отвор и вентилаторът е монтиран директно под горивната камера. След това, отвън, към него е прикрепена връщаща тръба, след което първият етап може да се счита за завършен.

Процесът на окабеляване винаги започва с свързването на гъвкави вентилационни отвори към главната захранваща линия. Обикновено те имат кръгло напречно сечение. След това направете вентилационен отвор за връщане, чийто диаметър е по-голям, но изходите на такъв канал ще бъдат по-малки от тези на захранващото устройство.

За да се предотврати кондензацията в ръкава, тя трябва да бъде изолирана. После в тръбата поставете дроселовата клапа, през която преминава процесът на регулиране на количеството свеж въздух. Когато системата е монтирана, има смисъл да се скриват всички проводници и тръби с гипсокартонени кутии, което дава на стаята по-голяма естетика.

Основата на това отопление е наличието на електрически конвектор във всяка стая. Колкото по-съвременни устройства, толкова повече има функции. Например може да е температурен контролер. Тя може да бъде автоматична: зададете температурата, при която конвекторът се изключва и когато се свали, той се включва.

Предимства на електрическото отопление:

 • скорост на инсталиране;
 • лекота на използване;
 • възможността за поставяне на конвектори между помещенията.
 • с добър електрически контакт;
 • високи енергийни разходи.

Това отопление ще бъде оправдано само като временна възможност и когато няма други видове гориво.

Неговият принцип на работа е същият като във водната система. Единствената разлика е, че парата циркулира през тръбите. Този вид отопление се използва в частни домове. Принципът му на работа и монтаж е точно същият като при циркулацията на въздуха.

Възможно е да се затопли стая по този начин с помощта на специални котли, които работят заедно с устройство, което генерира пара. Системата трябва да има филтри, които да подготвят водата преди да влезе в газово състояние.

Такава система за частна къща има много повече недостатъци, отколкото предимства:

 • доста скъпа инсталация (като се вземат предвид специалния бойлер и филтрите);
 • Работата на системата може да бъде опасна (ако батерията или тръбата избухне, човек в близост може да се изгори).

Предимствата включват икономия на енергия и скорост на отопление на цялата отоплителна система.

Монтаж на електрическо отопление на частна къща със собствени ръце: видео диаграми

Електрическите котли по метода на монтажа са разделени на стени и подове. Важно предимство на такъв котел е, че не е необходимо допълнително помещение за монтажа му. Освен това, той е лесен за носене и лесно се демонтира.

Инсталацията се извършва възможно най-скоро. Устройството е инсталирано в домове с площ до 500 m2.

Трябва да се отбележи, че можете сами да инсталирате електрическия котел и няма да имате нужда от голям брой одобрения (само разрешение от Energonadzor).

Котелът е закрепен към стената с анкерни болтове или дюбели. Устройството трябва да виси равномерно, хоризонтално или вертикално (в зависимост от конкретния модел).

Обикновено подовите котли се монтират на специални стойки, а сферичните кранове се използват за затваряне на водата. Важна точка: при свързването на котела водата в отоплителната система трябва да се изключи.

След като свържете котела към отоплителната система, те започват работа с електрическата част. Ще ви трябва инсталация, автоматичен превключвател, заземяване.

Напречното сечение на проводника е избрано при пълно отчитане на препоръките от производителя и в строго съответствие със силата на устройството. Свързването на котела към електрозахранването трябва да запълни системата с вода и след това да проверите нейната работа.

Система за подово отопление

На партерния етаж на частна къща често се инсталира топъл под. Въпреки това, най-доброто топлина идва чрез керамични плочки. Следователно устройството на такава система, където паркет, ламинат или линолеум се използва като подово покритие, е непрактично, защото се характеризира с ниска топлопроводимост.

Отопляемите подове са:

Същността на тези системи е една и съща - топлината веднага ще проникне в стаята, а инсталацията, както и принципът на работа, е различна.

Водно подово отопление

Тръбите, които са свързани към обща система за затопляне на водата, се поставят върху плоска повърхност върху специален субстрат, който не позволява топлината да слезе.

След това трябва да направите съединител, върху който е поставена необходимата подова настилка. Този метод е доста икономичен, но в същото време отнема време. Много по-лесно е да инсталирате електричество.

Монтиране на подово отопление на водата го направете сами: видео, схеми

Преди да инсталирате отопляем под от отопление, трябва да подготвите плоска и издръжлива основа. Състои се от парна или хидроизолационна, изолационна и цименто-пясъчна замазка.

Освен това, стаята трябва да бъде оборудвана с врати и прозорци и трябва да има измазани стени, маркирани места за свързване на канализацията, отоплението и водопроводите.

 1. Подготовка на подова плоча.

Ако поставите топъл под на стоманобетонна плоча, първо поставете слой хидро- или парна изолация върху него. Нанесете битумно основана наклонена хидроизолация или залепване, използвайки фибростъкло, покривен материал, фибростъкло, което също е залепено с композиции, включително битум.

Като парна бариера можете да използвате полиетиленова плочка, чиято дебелина не трябва да бъде по-малка от 0,2 мм или други подобни материали. Както изолацията на пара и вода трябва да предпазва изолацията от влага, която може да се образува в резултат на кондензация по време на взаимодействието на студената пръст и топла подова плоча.

Залепващата хидроизолация или парна бариера, направена от филм, се извършва чрез стърчащи ленти от материал с припокриване между 10-15 см. Ако се използва филм, е необходимо да се закрепят ръбовете на панелите с лепяща лента. Те поправят битумните състави. Всеки тип изолация води до вертикални повърхности над изолацията и залепени към стените на къщата.

 1. Подготовка на основата на почвата.

Често, отделни къщи са построени без плочи, когато не подреждат мазето. В този случай, приготвянето на натрошен камък и пясък се извършва на слоеве с височина на слоя в рамките на 10 см. Освен това всеки слой се навлажнява и подлага на натиск.

Тогава в зоната на стаята, където възнамерявате да инсталирате водния под, излейте бетонова смес. За надеждност можете да поставите армиращата мрежа.

Повърхността трябва да бъде хоризонтална, за която се прилага нивото на сградата. Бетонът се изсипва над релсите на маяците, които освен наблюдението на хоризонталното положение изпълняват функцията на температурни фуги. Според правилата и нормите на сградите са допустими хоризонтални разлики не повече от 1 см.

Топлоизолацията е важна връзка в системата на такъв под. Тя трябва да покрива топлината от горещи водопроводни тръби в долната зона на подземното пространство - в сутерена или на земята, и съответно обратното, директно нагряване в хола.

Внимание! От десния материал за осигуряване на изолация и неговата дебелина зависи от това колко изгодно ще бъде отоплението.

Изчисляването на дебелината на изолационния слой се извършва въз основа на:

 • климатични характеристики;
 • данни за стените;
 • ниво на подземните води - липсваща смъртна подова плоча;
 • обемът на стаята, където те инсталират топъл под.

Дебелината на топлоизолационния слой, която се използва за подово оформяне на подове, върху студена сутерена или основа, съгласно стандартите, трябва да бъде от 50 mm. За плочи може да е по-малък.

В ролята на изолация обикновено се използва полистирол пяна, която е покрита с фолио от едната страна. Когато го използвате, може да има неудобства, тъй като фиксирането на тръбите трябва да се извършва с импровизирани средства, например със скоби или скоби.

Днес пазарът предлага голям брой плочи от експандиран полистирол, стилирането се извършва с най-добро качество и по-бързо. Техният дизайн осигурява сигурно съвпадение между тях в резултат на заключващи устройства. В резултат на това се създава солидна, солидна и равна база.

Този материал е покрит с парна бариера под формата на полистирен филм и се отличава с висока плътност. Освен това в корпуса на плочите има специални канали, в които се полагат нагревателните тръби.

Техният монтаж не изисква лента или други измервателни инструменти, тъй като има линейна маркировка на ръбовете им. По този начин инсталирането може да се извърши много по-бързо. Следователно, предимствата на такива плочи изобилстват, за да можете да спрете избора си върху тях.

Важно е да поставите полистироловите пластини на пода, а не само в местата, където минават тръбите за подово отопление. Това ще бъде ключът към високата якост на бетонната замазка, както и надеждността на цялата отоплителна система.

Електрическо подово отопление

Различава се с лекотата на инсталиране. Готовите изтривалки се полагат на повърхността и се прави минимална замазка отгоре. Вярно е, че можете да го направите без него.

Предлага се и по-евтин вариант. На специална основа трябва да поставите фиксирания кабел и върху подовата настилка или замазката.

Обикновено подовото отопление представлява само част от цялостната отоплителна система.

Инсталиране на електрическо подово отопление го направете сами: видео, схеми

Предлагаме да се разгледа самостоятелното инсталиране на електрически под в частна къща (по същия начин, по който се произвежда в апартамента). Трябва да се уверите, че окабеляването в къщата е в състояние да се справи с товарите от отоплителните елементи и сте инсталирали автоматични превключватели с определено захранване.

Преди да инсталирате топъл под, трябва да поставите слой изолация от пенополистиролова пяна с дебелина 20-50 мм. Това е важно, ако има студена стая под пода. Топлоизолацията трябва да бъде поставена на подравнена основа и за надеждност би било хубаво да я поставите върху специално лепило.

След това трябва да произвеждате подсилена замазка с дебелина на разтвора 10-20 мм. Можете да подсилите както пластмасовата, така и галванизираната мазилка. На фолиото се полага фолио, за да отрази инфрачервеното излъчване от нагревателните елементи.

Започваме да инсталираме електрическия под с нашите ръце и да избираме местоположението на отоплителния кабел, като се съобразим с поставянето на различни мебели, като се уверим, че проводниците са на разстояние до 5 см от мебелите. При полагане на отоплителния кабел е необходимо да го фиксирате към долната основа с полиуретанова пяна и след това да го налеете с циментово-пясъчна замазка или готова смес.

Можете да видите различните технологични трудности, възникващи по време на монтажа, като изучите видеоматериали за инсталиране на електрическо подово отопление със собствените си ръце, където те ще бъдат изпълнени от опитни занаятчии. Заедно с полагането на кабела в дебелината на стека и системата за контрол на температурата на сензора, инсталирайте термостата (на едно място), което ви позволява да регулирате температурата на пода по свое усмотрение.

Използването на комбинирано отопление в къщата, можете да направите това: в някои стаи, често в банята, в кухнята, коридори, отопляеми подове са подредени, както и в спалнята и дневната водно отопление. Но можете да отидете по друг начин: в цялата къща ще бъде отопление на вода, и в няколко стаи (например, които са завършени по-късно) - електрически. Най-печелившата опция е, когато има една охладителна течност и един котел в системата.

След като монтирате някоя от гореописаните отоплителни системи, е необходимо да включите енергийния носач в него и да свържете котела. За да направите това, препоръчваме да поканите специалист от сервизния център, където е закупен котелът. Стартирането му ще стане нормално и няма да ви се налага да чакате изненади от отоплителния сезон, а следващия път няма да се нуждаете от услугите на такъв специалист.

Отопление на частна къща със собствени ръце: диаграми и правила за инсталиране

Трудно е да си представим модерен дом без отоплителна система. Има различни начини за създаване на такива системи. Разликата обикновено се състои в използваното гориво - газ, въглища, пелети, дърва за огрев. Отоплителните котли са разделени на газ, твърдо гориво, пелети и електрически. За всеки занаятчия, който да изготви диаграма и да сглоби отоплителната система на къщата си, е доста решаваща задача. В края на краищата, не е тайна, че повечето схеми за отопление са изобретени от обикновени хора, практикуващи, които не са обременени с научни заглавия и регалии.

Ползата от самостоятелно произведената отоплителна верига е да се намалят значително финансовите разходи. Разбира се, при избора на газ за отопление, ще трябва да платите за разработването на проекта и работата, с допускането на специалисти, за инсталирането и първоначалното стартиране на котела. Ако се планира инсталирането на бойлер за твърдо гориво, всички стъпки от проектирането до стартирането на системата могат да се извършват независимо. Несъмнено създаването на отоплителна система на частна къща е сложна инженерна задача.

Разбира се, специалистите с опит в проектирането и инсталирането бързо и по-добре решават този проблем. Ако се вземе решение за привличането им, тогава е необходимо ясно да се определи степента на тяхното участие в създаването и инсталирането на контура на системата. Възможни опции:

 • до ключ;
 • изпълнение на част от работата (проектиране или инсталиране);
 • експерти в ролята на консултанти, работата се извършва независимо.

Основните елементи на отоплителните кръгове

Частните къщи се отопляват с отоплителни системи. Те използват удобен и универсален метод за доставяне на топлина с охлаждаща течност. Топлоносителят може да се нагрее по различни начини. Често собствениците използват няколко уреда за отопление на водата.

Всяка схема за отопление в частна къща се състои от следните компоненти:

 1. генератор на топлина (бойлер);
 2. съществуващата схема на отоплителната система на частна къща, включително фитинги и оборудване;
 3. управление и отопление.

Ако искате да създадете отопление на частна къща със собствени ръце, схемите се избират въз основа на възможностите. Има няколко варианта, има само две от тях:

 • еднотръбна схема - всички батерии са свързани към една тръба, през която се осъществява подаване и връщане;
 • двутръбна схема - отделни тръби за доставка и "връщане".

Трудно е да се определи коя схема на частна къща за отопление е трудна, особено за не-експерт, така че определено трябва да се консултирате с професионалист. Повечето експерти по отоплителните кръгове са убедени, че двутръбната отоплителна схема на частната къща е оптимална. Има погрешно мнение за по-ниските разходи за еднотръбна система.

Мнението на много експерти е обратното - еднотръбната система е по-скъпа и е по-трудно да се конфигурира и коригира. Принципът на работата му е последователното движение на течността през радиаторите, което означава, че температурата от батерията до батерията пада, така че трябва да увеличите силата на системата. Основната тръба се избира с по-голям диаметър. В допълнение, взаимното влияние на отоплителните устройства един върху друг е много силно. Този ефект прави автоматичното управление трудно.

Къде се прилага схемата за еднотръбно отопление?

Отоплението на малки къщи с успех дава възможност за отопление на схемата на Ленинград, от които има само четири вида. Сред тях са два вида еднотръбни / двутръбни отворени системи и две еднотръбни / двутръбни затворени системи.

За малка къща, отоплителната система на частна къща, която се създава със собствени ръце, е избрана да бъде схема с един тръбопровод, но при брой на батериите не повече от 5, ако има повече, тогава последните радиатори се затоплят лошо. При започване на отоплението на двуетажна къща схемата "Ленинградка" също работи успешно, но броят на батериите е не повече от шест.

Монотръбните вертикални отоплителни системи работят най-добре.

Отопляемият охлаждащ агент със същата температура се подава към всички вертикални решетки, а батериите от горния и долния етаж се свързват последователно.

Характеристики на двуточковото окабеляване

Двупроводната система е представена от няколко разновидности. Те имат различна диаграма на свързване на радиаторите в частна къща и вектора за движение на охлаждащата течност.

В малките частни къщи се използват следните видове двутръбни отоплителни системи:

Кратки характеристики на двутръбни системи

Системата от затворен тип - цялата тръбопроводна мрежа се състои от две ръце (клони) едновременно, а от другата страна - от връщането на охлаждащата течност. Движението на водата се извършва в противоположни посоки.

Свързана двутръбна система - обратното рамо служи като продължение на рамото за доставка (разклонение), т.е. системата е сгъната. Такава схема за свързване на отоплението в частна къща е заслужено популярна.

Колектор - най-скъпата електрическа схема на отоплението на частна къща поради необходимостта да се поставят тръби на всяка батерия и тяхното полагане е скрито.

Отворете "гравитационна" двутръбна система

Обърнете внимание на вграденото отопление в частна къща със собствените си ръце, отворената двутръбна схема е избрана и в горната част на веригата е монтиран отворен резервоар. От височината на натоварването на резервоара зависи от налягането, което определя скоростта на флуида в системата "гравитация". Основното предимство на двутръбната система е, че водата протича към радиатори със същата температура, а ясното разделяне на тръбопроводите в захранващите и възвратните тръби улеснява автоматизирането на управлението.

За успешното функциониране на "гравитационната" система по време на монтажа е осигурен наклон 3-5 mm / m. Поради гравитацията отоплителна система от всякакъв вид може да работи, ако са създадени необходимите условия - наклонът на тръбопроводите за пренос на тръби за естествена циркулация. Необходимо е да се има предвид - системата "без гравитация" може да работи само с отворен резервоар за разширение.

Затворена двутръбна система

Монтирането на парно отопление в частна къща избрана затворена схема и външният му вид зависи от височината на сградата. Ако къщата е едноетажна, тогава са разположени два клона на тръбопровода - захранване и "връщане", а отоплителните уреди са свързани паралелно с тях.

И за да монтират отоплението на двуетажна частна къща със собствени ръце, диаграмите на окабеляването трябва да съдържат необходимия брой клонове за подаване на течност. Един клон на колектора трябва да захранва батериите на горния етаж, а второто рамо захранва батериите на долния етаж. Водата, която се отказа от топлината, се връща към котела през връщащата тръба. Затворената система трябва да има циркулационна помпа, за да създаде главата.

Отопляем под - униформа и комфортно отопление

Схемите на отоплителните системи на частната къща стават популярни - удобни топло подове. Практическото изпълнение на такъв проект се състои в поставянето на стотици метри тръби, обикновено полипропилен, за монтаж на отоплителната верига. Краищата на тръбите пренебрегват разпределителния колектор. Течността в топлата мрежа на мрежата премества отделна циркулационна помпа.

Монтаж на отоплителната система

Положително решаване на проблема - как да се направи отопление в частна къща, схемата е дадена по-горе, можете да, ако спазвате определени правила и последователност от произведения. Работата по монтажа започва с монтажа и последващото закрепване на котела. Газови котли с мощност до 60 kW, монтирани в кухнята. Всички правила за инсталиране на котли са подробно описани в инструкциите за тях.

Свързването на отоплителния котел е процесът на свързване на необходимото оборудване.

За да монтирате отоплителния кръг от газови (метални) тръби по два начина - чрез заваряване и използване на резбовани съединения. Разбира се, методът на заваряване може бързо да създаде система, но тя ще се окаже неделима. Чрез свързването на тръбите на системата с резбови връзки можете лесно да променяте конфигурацията по всяко време или да замените която и да е част от линията. Специално внимание, с всички методи на монтаж, изисква диаграма на свързване на отоплителните радиатори в частна къща и трябва предварително да бъде изчислена и изчислена.

Система за отопление с двоен кръг

HWS (захранване с топла вода) създава двуканална отоплителна система на частна къща. Преди инсталацията се изготвя диаграма на електрическото захранване, след което се монтира към избраната топла вода. Консумацията на газ при използване на двуканална система се увеличава леко. При интензивен избор на топла вода консумацията е по-висока с 25%.

Характеристики на използването на полипропиленови тръби

Изпълнението на схемата за отопление в частна къща от полипропилен има много предимства. Полипропиленовите тръби са по-евтини и по-леки от металните тръби, но не ръждясат. Пластмасовите тръби не се нуждаят от боядисване, имат добър външен вид и не влошават вътрешността на помещението. Процедурата за създаване на отоплителна система, изработена от полипропиленови тръби, прилича на монтаж от дизайнер. Тръбите бързо и ефективно се свързват със заваръчен агрегат.

Следните съоръжения, инструменти и материали се използват за монтаж на полипропиленови тръби:

 • апарати за заваряване с полифузи;
 • специални ножици за тръби;
 • лента мярка;
 • удар;
 • полипропиленови тръби (изчислен диаметър);
 • съединителя;
 • фитинги;
 • площади;
 • клапани;
 • крепежни елементи.

Забележка: броят на необходимите материали, инструменти и компоненти е определен преди монтажа, след изтегляне на схемата на отоплителния кръг. В зависимост от вида на котела, избраната схема и размера на полипропиленовата тръба се купуват куплунги, сферични кранове и фитинги.

Вода електрическо отопление

Ако използвате електрическо отопление на частна къща със собствени ръце, схемите за свързване на веригите са описани по-горе. Електрическият бойлер може да бъде определен като основен източник на топлина или като резервно захранване, ако къщата вече има източник на отопление, като газов котел. Електрическият котел изразходва значителна мощност, така че напречното сечение на окабеляването трябва да съответства на консумирания ток.

Не е нужно да се подсилва окабеляването в цялата къща, просто поставете подходящия кабел от измервателния уред към котела. Тъй като електрическият котел е устройство, което загрява водата, затворена система или гравитационна отоплителна система на частна къща ще работи с нея като стандартна схема. Схемите на тръбопроводите не се различават от схемите, описани по-горе.

Използват се три вида електрически бойлери за създаване на електрическо отопление:

 1. електрод;
 2. индукция;
 3. бойлер, използващ нагреватели.

Смята се, че отоплителният котел, който е преминал теста на времето, е по-надежден. Препоръчително е да излеете омекотена вода в системата, така че да има по-малък мащаб на нагревателните елементи. Електрическите котли имат висока ефективност, но основната пречка пред широкото им разпространение е нарастващата цена на електроенергията.

Вода отопление частна къща със собствени ръце, схематични дизайни

При самостоятелното изграждане на крайградски жилища, всеки се чудеше как да нагрява вода на частна къща със собствените си ръце, той търсеше схеми за възможни структури навсякъде. Днес има много различни варианти за системи за отопление на вода. Те могат лесно да бъдат разделени само на три основни типа. Оборудването и материалите за всички от тях се използват еднакви, но дизайнът е различен. Какви са основните разлики и какви са предимствата на всяка система?

При закупуване на радиатори, изберете доказани производители.

 • различни клапани, без които е невъзможно да се изгради водно отопление на частна къща със собствени ръце. Схемата за свързване е съвсем проста;
 • разширителния резервоар за компенсиране на свръхналягането в системата;
 • циркулационна помпа, която е включена например в схемата за отопление на едноетажна къща с принудителна циркулация.

Това е почти изчерпателен списък на оборудването, което ще бъде необходимо, за да се нагрява водата на частна къща със собствени ръце. Има три схеми за инсталиране и свързване на радиатори:

 1. С помощта на една тръба.
 2. С използването на две тръби.
 3. Използване на колектори.

Монотръбна отоплителна система с циркулационна помпа

Според вида охлаждане, всички схеми могат да бъдат разделени на отопление с естествен воден поток и принудени. Природната циркулация се извършва поради промени в температурата на водата. Горещата течност се покачва, тъй като има по-ниска плътност и студът тече надолу. Типът принудителна циркулация се дължи на помпите, които са монтирани в тръбопровода или са разположени директно в котела.

Как да уредим подгряване на вода на частна къща със собствени ръце, инсталационни схеми

За да направите отоплението на частна къща със свои собствени ръце, трябва да проучите подробно инсталационните схеми. Първата стъпка обаче е да се складират всички необходими материали и оборудване, чиято нужда се изчислява предварително, в зависимост от вида на свързването на батерията.

Модерни газови котли - добро решение за надеждна отоплителна система

Добър съвет! Купувайте котли, батерии и друго оборудване само от реномирани производители. Евтините аналози не винаги отговарят на изискванията и могат да бъдат опасни.

Най-лесният начин за свързване на радиаторите към котела е изграждането на еднотръбна отоплителна система. Схемата на този проект предполага наличието само на една тръба, разположена по целия периметър на къщата. Излиза от захранващата тръба на котела и навлиза в обратната посока. Изводите от тази тръба се приближават до всеки радиатор, към който се свързват чрез спирателни вентили или директно.

Принципът на отоплителната система с една тръба с естествена рециркулация на водата

Такова устройство е не само най-простият, но и най-евтиният, както по отношение на материалите, така и по отношение на инсталацията. Използването на една единствена тръба премахва необходимостта от производство на множество тръбни изводи и различни малки неща се изразходват много по-малко. Не е тайна, че тези фитинги на цена представляват значителна част от цената на цялото отопление в една къща. Използването на еднотръбна отоплителна система, чиято схема е проста, е оправдана в малки къщи с непълен дизайн на помещенията, тъй като водата минава през целия пръстен и има време да се охлади значително. В това отношение последните радиатори по пътя се загряват много по-малко от първите. Следователно, ако сградата е голяма, до края на маршрута охладителят ще загуби цялата си енергия и няма да може да загрее последните стаи. Това е особено вярно за естествения тип циркулация на водата.

Котелно помещение на частна къща с модерна отоплителна техника

При конструирането на еднотръбна отоплителна система схемата на проектиране трябва да приеме лек наклон от порядъка на 3 до 5 градуса. Това ще осигури по-ефективна работа на цялата структура. Освен това всички радиатори трябва да са оборудвани с въздушни кранове, които са необходими за поддържане на стабилно налягане в системата чрез изтичане на въздух. Тези кранчета имат малки отвори и се отвиват с обикновена отвертка.

Схема на свързване на радиаторите към двутръбната отоплителна система

Добър съвет! Когато е необходимо да почистите или да смените батерията, не можете да източвате водата и да не спирате цялата система, затова е необходимо да използвате батериите на Mayevsky. Те свързват радиатора към тръбните завои. Ако батерията се нуждае от отстраняване, кранът може просто да бъде затворен.

За разлика от предишната, двутръбната отоплителна система, чиято схема предполага наличието на две тръби: доставка и връщане, е по-сложна в устройството. Той е проектиран по такъв начин, че захранващата тръба да влиза директно във всяка батерия и връщащата тръба излиза извън нея. Това се нарича паралелно устройство, тъй като всички радиатори са свързани към котела чрез тръби, а не в ред, но успоредно.

Двутръбната отоплителна система, чиято схема е по-сложна, изисква по-голям брой тръби и свързващи елементи. Ето защо е по-скъпо. В същото време той е по-ефективен, тъй като всички батерии се нагряват еднакво, независимо от местоположението им, в близост до котела или в най-отдалечената стая. Такива окабеляване най-често се използват в двуетажни къщи и вили.

Схеми на свързване на двутръбна отоплителна система в двуетажна вила

Важно предимство на такова устройство е, че всяка батерия функционира почти независимо от другите, тъй като има своя собствена верига. Следователно, той може лесно да бъде заменен или ремонтиран, без да се засяга останалата част от конструкцията. Поради факта, че двутръбната отоплителна система има паралелна схема на свързване на радиатора, в нея е много лесно да се регулират температурата и налягането, което ще осигури допълнително спестяване на горивни ресурси.

Добър съвет! Когато използвате двутръбна отоплителна система, препоръчително е да използвате циркулационна помпа. Това значително ще увеличи ефективността и скоростта на загряване на батериите.

Диаграма на отворена отоплителна система с циркулационна помпа

Друг вид окабеляване е колектор. Това е най-сложната система, включваща използването на голям брой различни тръби и специални разпределителни устройства, наречени колектори. Принципът на системата с колекторна отоплителна схема на едноетажна къща с принудителна циркулация е, че врящата вода от котела отива в специални колектори, които служат като дистрибутори между различни радиатори. Всяка батерия е свързана към нея с две тръби. Такава система, с нейната ефективност, не може да се похвали с евтиност. Тя може да регулира температурата не само на всяка верига, но и на всяка батерия, която ви позволява да създавате собствена температура във всяка стая.

За разработването и монтажа на колекторната отоплителна система е по-добре да поканите експерти

Такава схема на отопление се прави за едноетажна къща с принудителна циркулация, тъй като естествено водата не може ефективно да циркулира през множество тръби и колектори. Същността на тази схема е, че в непосредствена близост до котела центробежна циркулационна помпа се забива в връщащата тръба, която непрекъснато подава вода през работното колело. Поради това системата генерира необходимото налягане, за да се изпомпва изцяло цялата линия, като се загреят равномерно всички батерии. Ако сте закупили скъп автоматичен котел на стена, най-вероятно е инсталирана циркулационна помпа, която е настроена на оптималното налягане за този котел. Ако имате обикновен бойлер, тогава при закупуване на центробежна помпа, трябва да се консултирате за неговата съвместимост с налягането, създадено с този котел, за да избегнете авария.

Системата за отопление на колектора, съставена от специалист

Схемата за събиране на отпадъци рядко се използва в двуетажни къщи, тъй като тя, макар и ефективна, е много тромава. Оформлението за двата етажа ще бъде твърде сложно. Ето защо е в търсенето само в отоплителната схема на едноетажна къща с принудителна циркулация.

Добър съвет! За устройството във вашата крайградска частна система за отопление на колектора, трябва да се погрижите да закупите необходимия брой термостати и спирателни вентили. Това ще ви позволи да регулирате климата в къщата в полуавтоматичен режим.

Циркулационна помпа за принудителна рециркулация на водата в отоплителната система

Като обобщим горното, може да се отбележи, че изборът на трите съществуващи вида отоплителни инсталации за вода трябва да се извърши умишлено. В малка едноетажна къща може да се постави само една тръба. Тази схема се нарича "Ленинград". Ако площта на къщата е значима или има два етажа, тогава е по-добре да се направи двутръбна отоплителна система с връщаща тръба. За да създадете модерна и ефективна система за отопление във вашата къща, можете да я монтирате според схемата на колектора. Това ще струва повече, но ефективността му ще бъде много по-висока. Основното е, че всяка създадена система винаги трябва да работи добре и надеждно във всякакви дори трудни условия. За тази цел тя трябва да бъде изградена съгласно всички правила и препоръки.